LOKALNE VESTI
PORUKE I POSLANICE
NAJAVE

U subotu 7. oktobra 2017., održaće se susret mladih za sve biskupije na teritoriji Srbije. Mesto susreta je Beograd, a početak je u 10 časova. Pre podnevna kateheza organizovana je po beogradskim župama na više jezika.