HomevestiBiskupsko ređenje mons. Ivana Ćurića, pomoćnog biskupa đakovačko-osječkog

Biskupsko ređenje mons. Ivana Ćurića, pomoćnog biskupa đakovačko-osječkog

Mons. Ivan Ćurić, kojega je papa Franjo 11. marta 2019. imenovao pomoćnim biskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije, dodijelivši mu titulu naslovnog biskupa Tele, zaređen je za biskupa tijekom svečanog euharistijskog slavlja na Uskrsni ponedjeljak, 22. aprila 2019. u đakovačkoj prvostolnici Sv. Petra. Glavni zareditelj bio je nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić, suzareditelji vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić te nadbiskup đakovačko-osječki u miru Marin Srakić, a prezbiteri pratitelji preč. Ivan Jurić i dr. Željko Tanjić.

Među trideset i pet nadbiskupa i biskupa pristiglih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Njemačke, Mađarske, Srbije i Crne Gore, četvorice provincijala te oko 270 svećenika, slavlju je nazočio i zagrebački nadbiskup metropolit kardinal Josip Bozanić, apostolski nuncij u RH mons. Giuseppe Pinto, zadarski nadbiskup i predsjednik HBK mons. Želimir Puljić te nadbiskup iz Bamberga mons. Ludwig Schick.

Svečanost je započela ulaznim ophodom od Nadbiskupskog doma do katedrale, u kojoj je pola sata prije započela uvodna pobožnost i priprava, koju je predvodio preč. Mato Gašparović. Okupljena je zajednica, zajedno sa zborom, pjevala dio biblijskih pohvala iz skupine tzv. Hallel psalama. Dok je procesija ulazila u katedralu, pratilo ju je pjevanje združenih zborova, predvođenih pjevačima Mješovitog katedralnog zbora iz Đakova i Konkatedralnog zbora iz Osijeka, pod ravnanjem mo. Ivana Andrića i uz orguljašku pratnju Darija Kusture.

„Izričem radost i zahvalnost našega ređenika, te nadbiskupa Marina, čitave naše Đakovačko-osječke nadbiskupije i svoju osobnu što ste ‘u zajedništvu Kristova poslanja’ u Emaus odlučili poći u Đakovo te s nama podijeliti radost susreta s uskrslim Gospodinom, koju nam je dodatno umnožio papa Franjo imenovanjem našeg pomoćnog biskupa u osobi generalnoga vikara mons. Ivana Ćurića“, rekao je nadbiskup Hranić, uvodeći u misno slavlje.

Nakon zamolbe preč. Ivana Jurića, Apostolsko pismo pape Franje, kojim imenuje novog pomoćnog biskupa đakovačko-osječkog, na latinskom jeziku započeo je čitati nuncij Pinto, a cjelovit prijevod Pisma na hrvatskom jeziku pročitao je tajnik Apostolske nuncijature mons. Janusz Blachowiak.

 

 Iz homilije nadbiskupa Đure Hranića

Osvrćući se na pročitan evanđeoski ulomak nadbiskup Hranić istaknuo je kako ljudi i danas imaju različita mišljenja o Isusu, ne gledaju ga u svjetlu njegova identiteta utjelovljena Sina Božjega, nego iz perspektive vlastitih prizemnih interesa. „U susretu s nama Isus nas usmjerava prema trajnim i neprolaznim vrednotama; prema dobroti, ljubavi i praštanju; te nam tako predlaže promjenu srca i vlastitih nauma, traži od nas obraćenje – koje često uključuje radikalne promjene i zaokrete u vlastitom životu. Zato, kad od površnog prigodnog susreta s njime i sa zajednicom njegovih učenika siđemo na razinu takvog osobnog susreta s njime i s Crkvom kao zajednicom njegovih učenika, tada više ne možemo ostati ravnodušni, nego počinjemo zauzimati svoj osobni stav prema Isusu i njegovoj Crkvi“, rekao je nadbiskup Hranić.

Rekavši kako sjaj istine o Isusu Kristu i naša vjera u njega kao Božjega pomazanika i Gospodina ne ovisi o pričama i govorkanjima, nego počiva na događajima, svjedočanstvima apostola i drugih ovjerovljenih svjedoka uskrsnuća, nadbiskup je pojasnio uskrsni karakter apostolske službe, ističući kako su apostoli svoje svjedočanstvo o Isusu prenijeli svojim nasljednicima te tako istina o Isusu i danas blista i sja ‘u zajedništvu Kristova poslanja’ po biskupima kao nasljednicima apostola, po svjedočanstvu apostolskoga zbora danas. „Stoga biskupska služba uvijek ima ‘uskrsnu ćud’, kako si to ti, dragi brate Ivane, istaknuo u svom intervjuu u Glasa Koncila“, kazao je mons. Hranić, dodavši kako će prenošenje i nastavljanje te apostolske baštine u neprekinutom zajedništvu apostolske vjere, apostolske Crkve i apostolske službe biti na veoma rječit i snažan sakramentalni način očitovano po polaganju ruku okupljenih biskupa na glavu novog člana apostolskoga zbora, biskupa Ivana, koji je – svjestan te ‘uskrsne ćudi’ svoje apostolske službe – kao svoje biskupsko geslo, izabrao riječi ‘U zajedništvu Kristova poslanja’.

„Dragi brate Ivane, naša se nadbiskupijska zajednica raduje današnjem danu te zahvalna zbog tebe, s BDM kao svjedokom onoga što se dogodilo na Kalvariji i svega onoga što se događalo u Dvorani posljednje večere sve do Duhova, danas zajedno s tobom ponizno klikće ‘Velika nam djela učini Gospodin’ i u toj uskrsnoj radosti sada pristupamo samom činu tvoga biskupskoga ređenja“, rekao je nadbiskup na kraju homilije.

Potom je, prema drevnoj uredbi svetih otaca, upitao ređenika o nakani čuvanja vjere i vršenja službe, a novi biskup je obećao da će vjerno i ustrajno propovijedati Kristovo evanđelje, čistim i cjelovitim čuvati poklad vjere, graditi Kristovo Tijelo koje je Crkva i trajno ostati u jedinstvu sa zborom biskupa pod vlašću Pape, vjerno ostati u posluhu Petrovu nasljedniku, brinuti za sveti Božji narod, upravljajući ga na put spasenja, biti ljubazan i milosrdan prema siromasima, tuđincima i svima koji oskudijevaju, poput Dobrog Pastira tražiti zalutale ovce te bez prestanka moliti za sveti narod i besprijekorno obavljati službu vrhovnog svećeništva.

 

Riječ zahvale novozaređenog biskupa Ivana

„Osjećam i danas da smo kao sabrana Crkva skup svetih koji prispješe spremna srca u Đakovo na ovogodišnji, malo posebniji Emaus i na slavlje biskupskoga ređenja. Upravo smo se ovih dana u bogoslužjima Vazmenoga trodnevlja spominjali muke i križa Gospodnjega. Zbog tog neizmjernoga spasenjskog djela njemu trajno želimo iskazivati svoje hvale i molitve: Hagios o Theos! Hagios Athanatos, eleison himas! Sveti Bože. Sveti Besmrtni, smiluj nam se! Zahvalni što je ubijelio naše haljine krvlju Jaganjčevom i shvaćajući da za nas nema većeg dara od spasenja i uskrsnuća“, rekao je biskup Ivan te dodao: „Najprije njemu, našem Gospodinu i Spasitelju pripada hvala današnjega dana. Pred njim sabirem sve svoje dosadašnje godine, sve korake, sva zajedništva i susrete, u zahvali za dar života, vjere i svećeničkog poziva. Njemu zahvaljujem za svoje roditelje, sestre i svu rodbinu. Upravo sam među njima mogao već od djetinjstva upijati životne vrednote, značenje kršćanske vjere te ljubav i baštinu svog hrvatskog naroda.“

Potom je izrazio zahvalnost papi Franji koji ga je imenovao na službu pomoćnoga biskupa te nunciju Giuseppeu Pintu. Zahvaljujući svom zareditelju, nadbiskupu Hraniću, rekao je: „Znam, valja mi uza te svim srcem prionuti na službu, sa stvarnim zadaćama i očekivanjima, sve – da se mogne ostvarivati što skladniji život i djelovanje službi, zajednica i vjernika drage nam nadbiskupije. Želim ti, doista, biti na pomoć, doprinoseći da ti, kao prvi pastir, još lakše mogneš predvoditi i usmjeravati bogatstvo službi i uloga svih članova naše Crkve – svećenika, redovništva i vjernika laika.“

Zahvalu je uputio i nadbiskupu u miru Marinu, kardinalu Vinku Puljiću, kardinalu Josipu Bozaniću te svim nadbiskupima i biskupima koji su došli na slavlje ređenja, među kojima predsjedniku HBK-a mons. Puljiću na riječima ohrabrenja. „U radosti današnjega dana na poseban način želim izraziti zajedništvo s imenovanim nadbiskupom Antom Jozićem te, zajedno s vama, upraviti molitvu za njegov oporavak: Gospodine, pogledaj svoga slugu. Pridigni ga i okrijepi za svetu službu u tvojoj Crkvi“, rekao je biskup Ivan.

Na biskupskom ređenju je sudjelovao također beogradski nadbiskup i metropolit mons. Stanislav Hočevar sa svojim suradnicima.

(kmc/sajt đakovačko-osječke nadbiskupije)

 

FOLLOW US ON: