Homelokalne vestiBlagdan Bogorodice Beogradske proslavljen u župi Sv. Petra

Blagdan Bogorodice Beogradske proslavljen u župi Sv. Petra

Sama duhovna priprema za blagdan Bogorodice Beogradske započela je 14.-15. oktobra sa 24 satnim klanjanjem u tišini, a nastavljena je sa trodnevnicom od 16. – 18. oktobra u crkvi sv. Petra u Beogradu, koju je predvodio vlč. Mihael Sokol, rektor katedrale.

„Isus je izabrao svakog od nas!“
Vlč. Sokol je na trodnevnici govorio o poniznosti i ljubavi. Naglasio je važnost svedočenja. Naime, Isus nije pozvao samo svećenike, redovnike i redovnice da budu Njegovi svedoci već je upravo svaki kršćanin pozvan da svakog dana postaje iznova i iznova „ svetlo Kristove ljubavi“, istakao je Sokol. Tako šireći ljubav prema svom bližnjemu, prema svakom čoveku, svi trebaju postati pravi naslednici apostola i pravi svedoci svoje vere, kršćanstva.

Nakon završetka trodnevne duhovne pripreme usledila je i svečana proslava samog blagdana Bogorodice Beogradske. Vernici su imali priliku da 19. oktobra u prepodnevnim časovima u crkvi sv. Petra u Beogradu poslušaju propoved preč. Ivana Poleta, kancelara Nadbiskupije, o Bogorodici Beogradskoj ali i samom odnosu vernika prema Njoj.

“Hodočastimo Njoj jer i Ona je bila hodočasnica!”
Preč. Poleto je naglasio značaj hodočašća, hodočašća kao susreta ali i hodočašća kao znaka zahvalnosti Nebeskoj Majci. Naime, koliko puta vernici gledaju na Mariju kao na automat za želje, pa joj se neretko mole i traže pomoć u raznim situacijama upravo kao da ubacaju žeton u automat, a da li su ikada pred Nju došli da joj zahvale, da joj barem kao znak zahvalnosti poklone neki cvet? Hodočašće Mariji ne treba predstavljati samo priliku da se od nje zatraži nešto, već je to prilika da svaki vernik pokaže koliko je voli i da joj na taj način zahvali za sve. Takođe hodočaće treba predstavljati mesto susreta, baš kao što je Marija hodočastila u susret Elizabeti, tako svaki vernik treba hodočastiti u susret Nebeskoj majci ali i ići u susret bratu ili sestri pored sebe.

Svečanost se nastavila glavnim i svečanim euharistijskim slavljem u večernjim časovima, koje je predvodio beogradski nadbiskup i metropolit mons. Stanislav Hočevar uz koncelebraciju svećenika grada Beograda.

Na početku svečanog misnog slavlja prisutnim vernicima obratio se p. Marijan Steiner, superior u samostanu DI u Beogradu, koji je pozdravivši sve priutne, reči zahvale uputio i beogradskom nadbiskupu, te svim prisutnim svećenicima, ali i g. Gavrilu Grbanu, predstavniku Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama.

“Igra je odraz slobode”
Nadbiskup je u homiliji naglasio značaj Marije za razvoj svakog vernika, svakog čoveka istakavši da je ona “kraljica mudrosti, naša majka ali i majka naše povjesti”; i da svako ko želi da postane duhovno zreo kao pojedinac ali i kao društveno biće, koje ima pravilan odnos do svakoga čoveka, to ne može postići bez Nje. Metaforom igre, nadbiskup je hteo sve podsetiti na to da je potpuna sloboda upravo odraz bezgeršnosti, te da je jedino Ona, jer je bezgeršna, ustvari i potpuno slobodna. Deca se mogu bezbrižno igrati jer imaju zaštitu i sigurnost od roditelja. Unutrašnja sigurnost koja je najneophodnija upravo leži u krilu Nebeseke Majke, jer kao što ovozemaljski roditelji ulivaju i pružaju sigurnost svojoj deci, tako i ona pruža tu sigurnost svakom verniku koji utočište nalazi u Njenom zagrljaju. Igra kao odraz slobode upravo je odraz i bezgrešnosti jer deca koja tek ulaze u u ovaj svet grešnika, ulaze čista poput Marije te imaju potpunu slobodu i mogućnost bezbrižne igre.

“ Bogorodica je jača nego najviše uređena vojska”
Ovim citatom sv. Ivana Bosca, Nadbiskup je hteo istaći da je ljubav i poverenje do Bogorodice jača nego bilo koja “organizovana vojska”, što se pokazalo i kroz istoriju. Čini se kao da ljudi danas nemaju više poverenja u Bogorodicu, ali ni u samog Boga. Kao odraz nepoverenja pojavljuju se različite katastrofe koje pogađaju čitavo čovečanstvo, upravo poput pandemije koja je postala deo svakodnevnice svakog čoveka. Samo poptpuno predanje Njoj može spaiti čitavo čovečanstvo, ali i svakog čoveka, zaključio je Nadbiskup.

Na kraju euharistijskog slavlja, umetnik g. Josip Gernač, poklonio je Nadbiskupu svojih ruku delo, sliku Bogorodice Beogradske, koja mu je po svome zagovoru pomogla da pobedi tešku bolest. Nakon izmoljenog Angelusa pred darovanom slikom, vernici na čelu sa Nadbiskupom i svećenicima tradicionalno ophodili oko oltara ispod slike Bogorodice Beogradske.

Svečanost se završila druženjem u dvorištu crkve uz agape.

 

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: