HomeblagovestBlagovest 01-02/2020

Blagovest 01-02/2020

Početak nove godine, časopis sa grafičkim “osveženjem” i poziv da pročitate novi dvobroj Blagovesti… Već je neko primetio da je sadržaj veoma zahtevan i bogat. Objavljena su dva razgovora na temu: župa i Bogu posvećenih osoba. Zalaganje za mir i dijalog, dve su teme vodilje koje se prepliću kroz novi broj Blagovesti… Čitajte i promovišite časopis! Može se nabaviti u svim župama Beogradske nadbiskupije ili na email: blagovest.robi@gmail.com

FOLLOW US ON: