HomeblagovestBlagovest 03/2018

Blagovest 03/2018

Dragi naši čitaoci, nudimo vam novi broj Blagovesti, bogat različitim sadržajima. Cilj tekstova naših saradnika nije samo informisanje, već oni žele i probuditi uspavane savesti, kako bi čitaoce privukla lepota Hristove radosne vesti koja donosi slobodu, a najslađa je sloboda upravo sloboda od greha. Korizma je središnja tema ovoga broja Blagovesti. U martovskom broju naći ćete izveštaj iz naučnog skupa o nadbiskupu Francu Perku u Ljubljani, razmišljanje i poruka papinog putovanja u Čile i Peru, i druge zanimljive teme.

(kmc)

FOLLOW US ON: