HomeblagovestBlagovest 04/2019

Blagovest 04/2019

Centralna tema uskršnjeg broja Blagovesti je pitanje katehizacije, kako joj dati pravi smer i autentičan sadržaj. Ovim povodom urađen je intervju sa doktorantom ocem Laurentom Kružićem u Rimu. Razmišljamo i o veri u uskrsnuće tela. Možete da pročitate osvrt na papino putovanje u Maroko, te vesti o lokalnim događajima…

(kmc)

FOLLOW US ON: