HomeblagovestBlagovest 11/2019

Blagovest 11/2019

U novembarskom broju smo posvetili najviše pažnje “Caritasu” – Zajednica u služenju i Svetskom danu siromašnih. Razgovarali smo sa regionalnim koordinatorom “Caritasa” za jugoistočnu Evropu Danieleom Bombardijem iz Sarajeva…

(kmc)

FOLLOW US ON: