Homelokalne vesti»Čudesno si nas stvorio!«

»Čudesno si nas stvorio!«

Sv. Ivan Krstitelj. Župna slava u Smederevu

»Iskreno vas pozdravljam i čestitam vam župnu slavu Sv. Ivana Krstitelja. Velika mi je radost što ponovo možemo da budemo svi zajedno«, reči su nadbiskupa mons. Hočevara kojima se na dan Sv. Ivana Krstitelja 24. juna obratio vernicima na početku svete mise u Smederevu. Nadbiskup je izrazio posebnu duhovnu bliskost domaćinu župniku vlč. Antonu Pernatu povodom smrti njegovog oca. »Pokojni Franc koji je živeo u Boru na nenametljiv način je – poput današnjeg sveca – uvek pomagao župnoj zajednici, posebno kao sakristan«, istakao je beogradski nadbiskup. Podsetio je da je Beogradskoj nadbiskupiji Bor dao najviše duhovnih zvanja. Pozvao je sve prisutne da se i danas zajedno mole za nova duhovna zvanja u toj župi. »Zajedno se molimo da možemo da pobedimo ovu opasnu pandemiju, da bi svi ljudi snažnije otkrili našeg Tvorca i živeli u saglasnosti s Njegovim planovima“, dodao je u uvodnim rečima otac nadbiskup.

»Šta će biti s ovim detetom, pitali su se ljudi povodom rođenja Ivana Krstitelja, a ja vas pitam šta će biti s ovom decom, s mladima?« Nadbiskup je konstatovao da je jedan od darova u smederevskoj župi prosečna mladost župljana i veselo pučko pevanje, pa je nagovestio da ta župa ima lepu budućnost, ali i svoj zadatak.

Sv. Ivan Krstitelj nas podseća na važnost obraćenja, rekao je u homiliji mons. Hočevar i zapitao vernike uvažavamo li sve milosne darove i da li se za njih pripremamo kad je reč o drugom zasedanju Sinoda Nadbiskupije koje će se održati u predstojećim danima.

Nadbiskup je podsetio da je svetac toga dana takođe zaštitnik Suverenog malteškog reda. Istog dana je, naime, taj red niškom Kliničkom centru poklonio posebne respiratorne maske.

Osvrnuvši se na globalnu situaciju pandemije koronavirusa, nadbiskup je rekao da i mi treba da se upitamo koju poruku nam time šalje Gospodin. »Sigurno ćemo svi mnogo o tome razmišljati«, dodao je mons. Hočevar.

»Čudesno si nas stvorio«, reči su koje su se u prvom čitanju i psalmu stalno ponavljale. »Pozvao si me već u utrobi moje majke i tada si odlučio da budem svetlo narodu… Znaju li danas sve majke da je njihovo telo Božje svetilište?«, upitao je nadbiskup župljane Smedereva i dodao da je, posle svetilišta Ivana Krstitelja i Isusa Krista, najveće svetilište ono njihovih majki. »Ova pandemija nam isto tako postavlja pitanje cenimo li dovoljno ljudsko telo; odgovor je verovatno odričan jer ne cenimo dovoljno Boga Tvorca i Njegove zakone, po kojima su muškarac i žena posrednici života i u službi su života. Molićemo se da naše porodice shvate svetost života.«

Vreme trudnoće je posebno vreme blagoslova. Moramo znati da je svako dete Božji dar. Svako začeće i rođenje je poziv. Svako dete je u istoj službi koju je imao Ivan Krstitelj, a ta je takođe da je uvek pokazivao na Isusa Krista, podsetio je beogradski nadbiskup i zaključio kako nas Bog i danas poziva da budemo preteče Krista u tom smislu da svi možemo iskreno da Ga primimo.

(kmc)

FOLLOW US ON: