Homelokalne vesti„Da biste osetili radost koju širi življenje Evanđelja!“

„Da biste osetili radost koju širi življenje Evanđelja!“

Obraćanje nuncija u Republici Srbiji mons. Lučana Surianija na kraju Prve sinode Beogradske nadbiskupije

Beograd, 24.10.2020

 

Dragi oče Nadbiskupe, dragi svi vernici,

Pre godinu dana smo se ovde okupili da započnemo poslednju fazu sinodalnog hoda. Znam da ste taj period promišljanja i meditacije proveli odgovorno i trudeći se. Svakako, molitva je pratila različite etape i razne susrete. Sasvim sam siguran da je Duh Sveti, sa svojim darovima, bio vaš saputnik i da je vodio vaše izbore i osvetljavao vaše odluke. Prošle godine sam vam govorio da su hrišćani, u prvim vremenima, zvani “oni od puta”, jer su oni ti koji slede Isusa koji je rekao: Ja sam Put, Istina i Život. Želim da podsetim na to da bih vam rekao da ste priveli kraju jedan plan puta, koji je imao za cilj da vas dovede do toga da ponovo otkrijete puninu Istine, koja je Isus Hrist. Sada počinjete novi hod, zajedno sa Isusom Putom i Istinom. Od Proslave sad na dela! Svi ste pozvani da pretvorite u život ono što ste duboko promislili razmišljanjem i molitvom, i to ćete učiniti u Crkvi, sa Crkvom i za Crkvu.

Čini mi se providencijalnom koincidencijom objavljivanje, 4. oktobra, na praznik sv. Franje Asiškog, enciklike Pape Franciska – Fratelli Tutti (Svi smo braća), o bratstvu i društvenom prijateljstvu. Već sam naslov, koji je preuzet iz spisa Sveca iz Asiza, sveca koji je poznat i voljen u celom svetu, jeste jedan program života, jer nas podseća da smo, pre svake različitosti i posebnosti, svi braća jer smo sinovi jednog Oca, koji je Bog. Sa druge strane, stil i sadržaj dokumenta, koji vas pozivam da pročitate, jesu vrhunska manifestacija jedinstvene ličnosti Pape Franciska i pokazuju određene aspekte njegovog učenja koji su mu posebno dragi. Snažno je naglašeno da je zadatak, pre svega hrišćana, uporno i ozbiljno se zalagati da bi bili uvek sve više i bolje autentični graditelji bratstva i mira, svedoci ljubavi Božje, Boga koji je postao čovekom za čoveka, sve dok svet ne postane bolje mesto i svi ljudi se priznaju braćom.

Međusobna ljubav, koja nas čini prepoznatljivima i verodostojnima kao hrišćani, nije poezija ili nešto apstraktno, ona je veoma konkretna, kao što je čvrsta bila ljubav kojom nas je Isus Hrist, jedini Spasitelj ljudi, voleo i voli. Hrišćanin, imitirajući Učitelja, je onaj koji voli prvi i koji voli sve. Njegova ljubav mora da bude ona koja se stavlja u službu voljene osobe. Na kraju, mora biti ljubav koja ide sve do kraja, sposobna da pati za drugoga, sve do davanja sopstvenog života.

Završavajući, od srca želim ovom delu naroda Božjeg, zajedno sa njegovim Pastirom, da mogu da osete radost koju širi življenje Evanđelja i da kao “Crkva koja izlazi”, bude posebno blizak onima koji su daleko, zaboravljeni i napušteni.

A Mariji, Pomoćnici Hrišćana, poveravam svakog od vas.

 

+ Lučano Suriani

Apostolski nuncije u R. Srbiji

FOLLOW US ON: