Homelokalne vestiDjelima pretjecati dolazak Isusa Krista

Djelima pretjecati dolazak Isusa Krista

U sredu 30.08.2017.godine, na dan kada obeležavamo mučeništvo Sv. Ivana Krstitelja, nakon radnog dela posete direktora Caritasa Nemačke, preč. dr Petera Nehera Caritasu Srbije i Caritasu Beogradske nadbiskupije, sledio je duhovni deo u vidu proslave svete mise koju je uz koncelebraciju don. Aleksandra Kovačevića, vlč. Antona Kragola, vlč. Ivice Damjanovića, vlč. Karlosa sa Neokatekumenskog puta, mons. Felipea Kolnega sekretara iz Apostolske nuncijature, i uvaženog gosta. preč. dr. Petera Nehera, predvodio preuzvišeni mons. Stanislav Hočevar, Beogradski nadbiskup i metropolit.

U crkvenom zdanju prepunom vernika i radnika Caritasa u svojoj homilji u kojoj nas je nakon pozdravnih reči podsetio kako je „znakovito to što se ovdje u Beogradu gradu na dvereke, Dunavu koji izvire u Njemačkoj, i Savi koja povezuje narode“ odigrava ovaj susret, preuzvišeni je prisutne govorivši o svecu čije smo mučeništvo obeležavali, postavio pitanje svima nama: „Tko je to za nas Ivan Krstitelj?“ Ovo možda „frapantno pitanje za sve nas“, dodao je preuzvišeni, postavlja se pred ljudima svih vremena, posebno ljudima modernog vremena. Da li je za nas  Sv. Ivan Krstitelj samo preteča, onaj koji priprema put Isusu Kristu, odgovarajući na Božiji poziv. Ili je pored toga Sv. Ivan Krstitelj za nas i „rekli bi smo na grčkom Tipos, znači samo na takav način, može se Kristu pripremati put“, rekao je preuzvišeni dodavši i pitanje: „ i oni koji bi htjeli omogućiti da se danas i ovdje Krist inkarnira, da li bi trebali da žive njegovim načinom života?“ Sv. Ivan Krstitelj je izvršavajući Božiji poziv krstio i naglašavajući svoju ljudsku delatnost, potpuno prihvatajući svoju etičnu odgovornost pozivao ljude na obraćenje, „ali znamo da je jako naglašavao ja vas krstim vodom, a Isus će vas krstiti vodom i duhom svetim“, dodao je preuzvišeni, naglašavajući da „pravo obraćenje može dati samo Krist gospodin.“ Za nas je važno da znamo da nam je Sv. IvanKristitelj „Tipos, primjer, način, put, kako se možemo mi svi pripremiti za dolazak Isusa Krista“, podvukao je otac nadbiskup.

Obraćajući se zatim delatnicima Caritas-a, nadbiskup je rekao da su oni „koji trebaju ljude krstiti svojom delatnošću, svojom ljubavlju, vi ste oni koji trebaju pritecati Isusu Kristu svojom ljubavlju.“  Jer oni trebaju proglašavati pravednost Božiju, „ali ne rječima, ponajprije svojim životom, svojim primjerom, rječima, djelima, odlukama“, naglasio je mons. Stanislav Hočevar, podvlačeći da je pravednost Božija, spasenje svih ljudi, dodajući da je uloga delatnika Caritas-a da pomažu „današnjem čovječanstvu“ u očuvanju ljudskoga dostojanstva, „počevši od prirodnog začeća, pa do prirodne smrti“, dodao je nadbiskup Beogradski. Delatnici Caritas-a, ali i svi mi se moramo boriti za tu pravednost u današnjem društvu koje je tako jako sofisticirano razvilo načine da ni sami „ne znamo kako se ponižava čovjek,“ rekao je preuzvišeni, podsećajući nas na mogobrojne načine na koje ovo moderno društvo ponižava i vara čoveka. Iz tog razloga, pozvani smo da branimo i naveštamo pravednost Božiju, čineći sve da „bi Caritas, upravo u Srbiji bio jače i jače prisutan,“ dodao je preuzvišeni. Ne zaboravljajući da sve što činimo činimo u slavu Božiju, a ne za nas same i našu slavu. Jer svi mi trebamo „djelima pretjecati“ dolazak Isusa Krista, omogućavati da „se ljudi stvarno konačno okrenu njemu, koji je cilj i smisao ljudske povjesti“, podvukao je Beogradski nadbiskup, naglašavajući i važnost saradnje jer samo ako međusobno „surađujemo, onda možemo računati i na Božiji blagoslov,“ rekao je mons. Stanislav Hočevar podsećajući nas i na skori početak nove školske i pastoralne godine u kojoj je zadatak svih nas da rečima i delima živimo svoju veru.

(M.A.K./kmc)

FOLLOW US ON: