Homelokalne vestiDuhovne vježbe svećenika Beogradske nadbiskupije u Rimu

Duhovne vježbe svećenika Beogradske nadbiskupije u Rimu

Zajedno sa gospodinom nadbiskupom mons. Stanislavom Hočevarom, svećenici beogradske nadbiskupije, uputili su se 6. marta u Rim na duhovne vježbe, gdje će ostati do subote 11. marta. Kuća u kojoj su smješteni i gdje se održavaju vježbe, pripada instituciji Opera della Chiesa koju je utemeljila 18.03.1959. Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia. Dana 20. decembra 1997., papa Ivan Pavao II stavio je pečat na rad ove organizacije prepoznajući ju kao crkvenu instituciju koja se sastoji od tri grane posvećenog života: svećenici, posvećeni muževi i žene. Kuća se nalazi u sklopu župe Gospe od Valme u Rimu.

Prvi dan duhovnih vježbi zapoćeo je sa svetom misom na grobu sv. Petra u Vatikanu. Sv. misu predslavio je mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit sa 17 svećenika beogradske nadbiskupije.

(kmc)

FOLLOW US ON: