Homelokalne vestiGospod Hrist preobrazio drvo u znak pobede

Gospod Hrist preobrazio drvo u znak pobede

Kada se Crkva Božja priseća Uznošenja Časnoga Krsta, 14. septembra, Božja ljubav okupila je vernike u župnoj crkvi “Uznesenja Svetoga Križa” u centru Niša gde je služena svečana liturgija koju je predvodio otac nadbiskup mons. Stanislav Hočevar, uz sasluživanje župnika i dekana Niša, preč. Marka Trošta, te brojnog sveštenstva. U ime SPC-a, tačnije Eparhije niške, kao izaslanik vladike Arsenija prisustvovao je starešina niške Saborne crkve otac Branislav Cincarević. Verni narod bio je posebno nadahnut, jer su u crkvi bile izložene relikvije svetog pape Jovana Pavla II, na čiji život se otac nadbiskup posebno osvrnuo u svojoj nadahnutoj besedi. Poučavajući verne, nadbiskup je posebnu pažnju posvetio remek-delu ‒ mozaiku u prezbiterijumu iznad oltara, delu oca Marka Rupnika, koje predstavlja Gospoda Isusa Hrista kako sa krsta grli čitav svet, dok Mu je s desne strane Presveta Majka, a s leve carica Jelena. Tumačeći tu dirljivu scenu nadbiskup je rekao da je drvo bilo znak poraza čovekovog, jer ga je odvelo u smrt zbog neposlušnosti, odnosno pogrešnog korišćenja Bogom dane slobode, a sada je Gospod Hrist preobrazio drvo u znak pobede, i to one najveće, pobede života nad smrću. Tako je krsno drvo – krst upravo naša preobražavajuća sila, s koje nas Gospod grli i poziva sebi u zagrljaj. Takođe je istakao da je bitno da osmotrimo pogled Gospoda, pogled duhovnosti, pogled Božjeg Carstva i bliskosti svima nama. Posle pričešćivanja vernih i završetka euharistijskog slavlja, u prostorijama župnog doma priređeno je posluženje kao svojevrsni nastavak liturgije ‒ kao agape.

Neka Raspeti i Vaskrsli Gospod dâ da iz Niša svagda blista krst Spasiteljev, koji preobražava iz smrti u Život!

(M.V./kmc)

FOLLOW US ON: