HomevestiImenovane dotajnice Dikasterija za laike, obitelj i život

Imenovane dotajnice Dikasterija za laike, obitelj i život

Papa Franjo je imenovao dvije žene kao dotajnice vatikanskog Dikasterija za laike, obitelj i život. Odsada će za odjel za život biti nadležna profesorica bioetike Gabriella Gambino, a za laike će biti odgovorna crkvena pravnica Linda Ghisoni.

Gabriella Gambino je podrijetlom iz Milana, a studirala je političke znanosti te je doktorirala bioetiku na Institutu za bioetiku Katoličkog sveučilišta Presvetog Srca u Rimu. Dosad je predavala bioetiku na Pravnom fakultetu Sveučilišta Tor Vergata u Rimu, kao i na Papinskom teološkom institutu Ivana Pavla II. za studij braka i obitelji. Spomenimo također da Gabriella Gambino ima 49 godina te je majka petero djece.

Linda Ghisoni je dosad radila kao sutkinja na rimskom biskupijskom sudu, a kanonsko pravo je doktorirala na Papinskom sveučilištu Gregoriana. Među ostalim je od 2013. do 2016. godine surađivala s Papinskim vijećem za laike na području specijalističkih studija koji se tiču uloge laikâ u Crkvi. Prošle je godine sudjelovala na simpoziju o ulozi žena u Crkvi, a koji je organizirao Zbor za nauk vjere. Dodajmo i to kako Linda Ghisoni ima 52 godine, dolazi iz sjevernotalijanskoga grada Piacenze te ima dvoje djece.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: