Homelokalne vestiIspratili patra Antu Lozuka na novu službu u Osijek

Ispratili patra Antu Lozuka na novu službu u Osijek

»Dobri Bog svima!«

Na dvadeset petu nedelju u godini, 20. septembra, župljani Crkve Sv. Petra kao i šire vernici grada Beograda, ispratili su patra Antu Lozuka na novu službu u Osijek. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je pater Marijan Štajner, novi superior, uz koncelebraciju novog župnika (dosadašnjeg kapelana) Župe Sv. Petra patra Smiljana Miličevića i patra Josipa Opata, novog ekonoma župe.

»Želim biti dobar svima!«

Protumačivši nam veoma bogatu Božju reč toga dana, pater Lozuk se zaustavio na Evanđelju, tačnije na Isusovoj metafori o domaćinu i radnicima. Naime, i radnici u toj metafori postupili su ljudski, što je razumljivo, jer i mi danas upravo tako postupamo ‒ mrmljamo. Ali nam Bog svima isto odgovara: »…želim biti dobar svima, ja sam dobri Bog!« Naglasivši da na osnovu Evanđelja toga dana (Mt 20, 116) ‒ treba da korigujemo svoju sliku Boga, jer »On ne predstavlja nekakav red i poredak koji je uređen prema ljudskoj logici, On nije odgovor na nevolju koju proživljavamo ili susrećemo, On ne želi biti ni korisni ni štetni Bog ‒ prema našoj ljudskoj logici!«

Bog je čoveku dobar u svakoj prilici, posebno u onoj najtežoj. On je, doduše, dobar na jedan tajanstven, nama ljudima teško razumljiv način, ali je zaista dobar, beskrajno dobar.

Sam Isus Krist najbolje dokumentuje tu »evanđeosku tezu« ‒ umro je u napuštenosti, u tami, umro je pateći kao retko ko, ali umro je radi čoveka.

Na kraju svete mise pojedini vernici župe, ali i vernici drugih župa grada Beograda, izrekli su reči zahvalnosti i time gotovo svim prisutnima izmamili poneku suzu. Blagodarnost su izrekle župljanka Sv. Petra gđa Lidija, zatim gđica Milica Ilić, župljanka Krista Kralja, a u ime hora koji je pater Ante vodio u Crkvi Sv. Petra zahvalio je njegov član gospodin Ivan Orlić, čemu se priključio i pater Smiljan, novi župnik. Uz reči blagodarnosti za sve što je učinio za samu Župu Sv. Petra kao zajednicu, nisu izostale ni one vezane uz lični duhovni rast vernika, kao i duhovne vežbe koje je predvodio. Reči zahvalnosti bile su, naravno, praćene i rečima pozdrava ‒  Do skorog ponovnog viđenja!

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: