HomevestiIzabran novi vrhovni poglavar franjevaca kapucina

Izabran novi vrhovni poglavar franjevaca kapucina

Na slici: Fra Roberto Genuin

Pedesetsedmogodišnji Talijan fra Roberto Genuin novi je poglavar franjevaca kapucina, izabran na generalnom kapitulu na kojemu se okupilo više od 10.000 redovnika iz cijeloga svijeta

Franjevci kapucini danas su izabrali svojeg novog vrhovnog poglavara 57-godišnjega fra Roberta Genuina. Izabrali su ga tijekom prvog skrutinija sa 101 glasom od mogućih 188. Kapitularni oci koji su došli iz čitavoga svijeta predstavljaju više od 10.000 redovnika raspršenih na pet kontinenata. Nakon 24 godine, on nastavlja niz talijanskih vrhovnih poglavara kapucina. Otac Roberto Genuin je postigao akademski stupanj na Papinskom lateranskom sveučilištu, nekoliko je puta bio mjesni poglavar, učitelj i provincijalni poglavar. Prije izbora bio je poglavar samostana u Roveretu. Nakon što je sudjelovao dva puta na Generalnom kapitulu, sada će idućih šest godina biti na čelu reda otaca kapucina.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: