PočetnaIzdanja

BEOGRADSKA NADBISKUPIJA I NJENO OKRUŽENJE U VREMENU I PROSTORU

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-86-89178-07-1
Povez: meki
Broj stranica: 222
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 24 cm

Cena: 1100 din

Knjiga ’’Beogradska nadbiskupija i njeno okruženje u vremenu i prostoru’’, predstavlja pečat onoga što je do sada o Katoličkoj crkvi u Srbiji napisao prof. i istoričar Zoran M. Jovanović. Dopunjena istorijsko-geografskim mapama Dragana Brujića, ova knjiga predstavlja pravo bogatstvo za sve one koji se interesuju za život katolika na našim prostorima.

O NEOSTVARENIM GRADITELJSKIM VIZIJAMA NADBISKUPIJE BEOGRADSKE: PRILOZI ZA ISTORIJU SRBIJE IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-86-89179-11-8
Povez: meki
Broj stranica: 162
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 28 cm

Cena: 900 din

U najnovijem delu u izdanju Beogradske nadbiskupije istoričar Zoran M. Jovanović je uspeo da uradi nešto što niko pre njega od istoričara nije, da sklopi mozaik o graditeljskim vizijama Nadbiskupije koje su obeležile njenu istoriju između dva svetska rata (1918-1941), sa osvrtom na duh epohe i duh mesta kada su one dobile svoj prolog i epilog. Ova knjiga je ne samo važna za pregled duhovnog stanja Katoličke crkve, već i veliki doprinos za proučavanje istorije Srbije između dva svetska rata.

SMEDEREVSKA ŽUPA ROĐENJA SV. IVANA KRSTITELJA – SREDIŠTE SUSRETA ISTORIJE, LJUDI I TRADICIJE

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-86-179-04-0
Povez: meki
Broj stranica: 144
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 20 cm

Cena: 250 din

Ova knjiga na jedan razumljiv način uz preglednost koju autor neguje nudi čitaocima da se upoznaju ne samo sa istorijom katoličke župe Rođenja sv. Ivana Krstitelja u Smederevu, već i sa istorijom grada na Dunavu, povezujući u ’’trojstvo’’ najveće lepote grada: crkvu, reku Dunav i srenjovekovnu tvrđavu.

BEOGRADSKA (NAD)BISKUPIJA, NJENI NATPASTIRI I CRKVE KROZ EPOHE– OD POČETKA HRISTIJANIZACIJE DO 1521. – knjiga I

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2009.
ISBN: 978-86-904671-7-4
Povez: meki
Broj stranica: 457
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 25 cm

Cena: 1000 din

Ovo je prvi put da se kompleksno pristupi radu na povesti Rimokatoličke crkve na području Beograda i Srbije. Autor na izuzetno zanimljiv način pokušava, a uvereni smo i da uspeva, da sagleda sliku prisustva Zapadne hrišćanske crkve na ovim prostorima. Bogata literatura, preglednost događaja i ličnosti i pre svega način izlaganja Zorana M. Jovanovića obrazuju celinu, koja ne samo da postavlja pitanja, već daje i konkretne odgovore, kojima se niko ranije, na ovako ozbiljan način nije bavio. Ovom prvom knjigom napravljen je prvi korak u procesiji opisivanja života rimokatolika na prostoru Beogradske nadbiskupije.

BEOGRADSKA (NAD)BISKUPIJA, NJENI NATPASTIRI I CRKVE KROZ EPOHE – OD 1521. GODINE DO OSVITA NOVOG DOBA – knjiga II

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2011.
ISBN: 978-86-904671-9-8
Povez: meki
Broj stranica: 907
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 24 cm

Cena: 1300 din

Drugi korak u procesiji opisivanja života rimokatolika u Beogradskoj nadbiskupiji nastavlja tamo gde je stao prvi. Nakon izlaska iz štampe prvog dela knjige ’’Beogradska Rimokatolička nadbiskupija, njeni nadpastiri i crvke kroz epohe, pred vama je drugi deo, koji opusuje period od 1521. godine do osvita novog doba.

ISTORIJA FRANJEVAČKOG REDA U BEOGRADU I ŽUPE SV. ANTE PADOVANSKOG

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-86-89179-08-8
Povez: meki
Broj stranica:
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 22 cm

Cena: 400 din

Ovo delo istoričara Zorana M. Jovanovića govori o jednom dugom i postojanom trajanju – o povesti misije sledbenika izuzetnog sv. Franje Asiškog – koga je istorija nazvala ’’živom slikom Isusa Hrista’’ u prestonici Srbije, o našim franjevcima i njihovom ’’zvezdarskom’’ gnezdu.

ISTORIJA KRALJEVAČKE ŽUPE SV. MIHAELA ARKANĐELA – VERNA SLIKA NAŠE ISTORIJE

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2015.
ISBN: 978-86-89179-10-1
Povez: meki
Broj stranica: 155
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 22 cm

Cena: 400 din

Knjiga ’’Istorija kraljevačke župe sv. Arkanđela Mihaila – verna slika naše istorije’’ zaista je verna slika istorije ne samo Katoličke crkve i ne samo crkve, već i naroda na tim prostorima. Ova knjiga pored važnih istorijskih podataka , dogaja i ličnosti, donosi i brojne zanimljivosti, kao što su crkvica sv. Nikole u kompleksu pravoslavnog manastira Gradac, koja je neimarima služila kao kapelica za katoličke obrede, jer su bili katolici, šta je papa Jovan Pavle II na jednom Angelusu rekao o Studenici i još mnogo toga.

ISTORIJA ŽUPE UZNESENJA BL. DJ. MARIJE – OD ’’FRANCUSKE CRKVE’’ DO KATEDRALNE ŽUPE

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-86-89179-06-4
Povez: meki
Broj stranica: 267
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 22 cm

Cena: 450 din

Ovu knjigu možda najbolje opisuje rečenica mons. Stanislava Hočevara, koji je u predgovoru napisao sledeće: ’’Ovaj kompleksni ’hram’ čuva u sebi riznice Istoka i Zapada, svetitelje Istočne i Zapadne crkve, tragove Francuske i Jugoslavije, bisere harizmi i institucija’’. Ovo je knjiga o ’’majci svih crkava’’ Nadbiskupije beogradske.

ISTORIJA BEOGRADSKE NADBISKUPIJE NA UŠĆU ISTOKA I ZAPADA

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-86-89179-01-9
Povez: meki
Broj stranica: 425
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 24 cm

Cena: 600 din

’’Knjiga pred nama sama po sebi svedoči susret i to susret Neba i zemlje, Boga i čoveka, Istoka i Zapada, duha i tela… Ušće kao susret reka… i ispružene ruke… Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi… Upravo se sve to skriva iza uvodnih pojmova, ali i susreta čitaoca i knjige’’, rekao je o ovom delu nadbiskup beogradski mons. Stanislav Hočevar.

NIŠKA ŽUPA UZVIŠENJA SV. KRIŽA OD ZAČETKA DO DANAS

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2013
ISBN: 978-86-89179-03-3
Povez: meki
Broj stranica: 157
Jezik: srpski
Autor: Zoran M. Jovanović
Dimenzije: 20 cm

Cena: 250 din

Knjiga ’’Niška župa Uzvišenja sv. Križa od začetka do danas’’ govori o istorijskom i duhovnom razvoju katoličke crkve u Nišu, kao i o novoj eri nakon obnavljanja župne crkve Uzvušenja sv. Križa, koja svojim mozaikom, koji je radio p. dr Marko Ivan Rupnik predstavlja ne samo duhovno, već i veličanstveno umetničko delo za čitav grad.

DEVET VEKOVA KASNIJE: BELEŠKE UZ ISTOČNI RASKOL

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2014.
ISBN: 978-86-89179-09-5
Povez: meki
Broj stranica: 202
Jezik izvornika: francuski
Autor: Iv Kongar
Prevodioci: Zoran Đurović i Suzana Đurović
Dimenzije: 21 cm

Cena: 350 din

Pojavom knjige francuskog dominikanca Iva Kongara ’’Devet vekova kasnije – beleške uz istočni raskol’’, otvorena je nova stranica u srpkoj teološkoj misli, pre svega ekumenskoj. Ovo je prvo dela ovog velikog teologa, koje izlazi na srpkom jeziku. Predgovor dr Zorana Đurovića, pravoslavnog sveštenika iz Rima i ujedno prevodioca, koji predstavlja jedan esej o ličnosti i delu Iva Kongara dodatno obogaćuje ovo važno bogoslovko delo.  Uzoriti kardinal Walter Kasper je rekao u Beogradu: ’’Nama ostaje da sa strpljenjem, koje je sestra nade, radimo na daljem razvoju communio – eklisiologije i da molimo za potpuno jedinstvo’’. Duboko verujemo da je ova knjiga jedan korak ka tome.

zbornik-kongar_korica-napred

JEDNA, SVETA, OPŠTA I APOSTOLSKA HRISTOVA CRKVA (Kongarovi pogledi u prošlost – otvaranje perspektiva budućnosti)

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2016.
ISBN: 978-86-89179-13-2
Povez: meki
Broj stranica: 193
Jezik: srpski i hrvatski
Priredili: Niko Ikić i Aleksandar Kovačević
Dimenzije: 24 cm

Cena: 450 din

Prvi zbornik iz edicije Studia oecumenica JEDNA, SVETA, OPŠTA I APOSTOLSKA HRISTOVA CRKVA (Kongarovi pogledi u prošlost – otvaranje perspektiva budućnosti), koji čine radovi sa međunarodnog simpozijuma povodom 20. godišnjice smrti Iva Kongara, održanog 28 5. 2015. na PBF-u u Beogradu.

Enciklika LJUBAV U ISTINI pape Benedikta XVI

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2010.
ISBN: 978-86-904671-8-1
Povez: meki
Broj stranica: 133
Jezik: srpski
Autor: papa Benedikt XVI
Prevodilac sa italijanskog: Divna Lalević
Dimenzije: 20 cm

Cena: 250 din

Enciklika CARITAS IN VERITATE (LJUBAV U ISTINI) pape Benedikt XVI upućena biskupima, prezviterima i đakonima, zatim onima koji su primili zavet, vernima i svim ljudima dobre volje govori o celovitom razvoju čoveka u ljubavi i istini, imajući za centralnu tačku reči svetog Jovana Bogoslova Deus caritas est (Bog je Ljubav).

Enciklika SVETLO VERE pape Franje

Izdavač: Beogradska nadbiskupija
Godina izdanja: 2013.
ISBN: 978-86-89179-02-6
Povez: meki
Broj stranica: 82
Jezik: srpski
Autor: papa Franja
Prevodilac sa italijanskog: Aleksandar Ninković
Dimenzije: 20 cm

Cena: 250 din

Enciklika LUMEN FIDEI (Svetlo vere) pape Franje upućena biskupima, prezviterima i đakonima, zatim onima koji su primili zavet, vernima i svim ljudima dobre volje govori o veri, kao osnovu odnosa Boga i čoveka, jer je vera upravo ta koja iz tame palog sveta čoveka privodi najsjanijoj Svetlosti – Hristu Gospodu.

Knjige možete nabaviti:
Katolički medija centar, Svetozara Markovića 20, Beograd
tel: +381 11 30 32 246, e-mail: blagovest.robi@gmail.com