HomenajaveKatekumenat

Katekumenat

Kako se krštenjem ponovno roditi? Kako se snagom Duha učvrstiti? Kako postati članom Katoličke Crkve?

Prijavi se:

Beogradska nadbiskupija, Svetozara Markovića 20, Beograd, e-mail: nadbiskupija@kc.org.rs

tel: +381 (11) 30 32 246

Prijave se primaju od 2. do 25. septembra 2019. godine.

(kmc)

FOLLOW US ON: