Homelokalne vestiKrizma i podela službi bogoslovima u Beogradskoj nadbiskupiji

Krizma i podela službi bogoslovima u Beogradskoj nadbiskupiji

»Krist je naša jedina nada i uporište«

Ove trinaeste nedelje u crkvenoj godini, 28. juna, na dan posvećen Sv. Irineju, biskupu i mučeniku, mogli smo da posvedočimo svekolikom bogatstvu događanja…

U Crkvi Sv. Ante Padovanskog četvoro mladih je primilo sakrament potvrde – svetu krizmu. Istog dana tokom večernje svete mise, koju smo slavili kao vigiliju blagdana Sv. apostola Petra i Pavla, u konkatedralnoj Crkvi Krista Kralja dvojici bogoslova, Stipo Filipović i Dinko Glavaš primli su kandidaturu za sveti red prezbiterata i đakonata za Beogradsku nadbiskupiju što je prvi stepenik na ovom putu. Treći bogoslov Adrian Nikačević zakoračio je korak dalje prema svetom redu, primivši službu lektora.

Preuzvišeni otac nadbiskup se u svojoj propovedi, upućenoj pre svega krizmanicima, njihovim roditeljima, kumovima, ali i svim vernicima, dotakao, možemo slobodno reći, najbitnije teme u samom odnosu između roditelja i deteta ‒ vaspitanja i toga koliku slobodu roditelji treba da dozvole, daju na raspolaganje svom detetu. Po njegovom mišljenju, tokom vremena možemo da sagledamo dve krajnosti u pogledu slobode. Nekada je ta sloboda bila strogo ograničena, možemo reći rigoroznim merama samog vaspitanja. Dok danas nailazimo na sasvim drugu krajnost te slobode ‒ roditelji pred dete danas stavljaju, možemo reći, totalnu, potpunu slobodu, slobodu ne samo odlučivanja nego i ponašanja. Daju im na raspolaganje slobodu kao znak da imaju potpuno poverenje u njih, njihove odluke, koje, priznaćemo, nisu uvek baš ispravne. Tom prilikom otac nadbiskup je citirao Sv. Avgustina koji kaže da je vaspitavanje »ars artium – umeće svih umeća«. Naime, kako je istakao preuzvišni, »nijedna druga umetnost, ni slikarstvo, ni vajarstvo, ni komponovanje, ni sve drugo nije tako zahtevno, tako kompleksno kao upravo to da oni stariji, roditelji, svi mi vaspitači, mladima omogućimo takav proces dozrevanja po kojem će se oni ispuniti onom ljubavlju po kojoj će sve pravilno činiti.«

Na kraju svete mise fra Ilija Alandžak, župnik Crkve Sv. Ante Padovanskog, izrekao je reči zahvalnosti katehetama koji su tokom ove godine pratili krizmanike, a to su naime Marija Antonela Kanelić i Dinko Glavaš.

U svojoj večernjoj homiliji preuzvišeni otac nadbiskup dotakao se teme koja nas sve ovih dana pogađa, rekavši da »danas ne verujemo dovoljno da Božji duh deli jakost. Zato je među svima nama toliko straha, bojazni, sve nas na neki način sprečava ‒ bilo da je posredi vrućina, bilo korona virus ili neke druge činjenice ‒ i teško se okupljamo na svete skupove.« Tim rečima otac nadbiskup nas je pozvao da »probudimo u sebi veru u Božju jakost, u taj dar Božji Svetoga Duha koji nas osposobljava da nama ne gospodare vreme i okruženje, nego da mi u većoj meri budemo gospodari.« Naglasivši da smo mi ljudi svojim gresima odgovorni za sve nedaće koje nam se dešavaju, istakao je da nas neće spasti strah, nego »samo ako budemo imali snagu da postanemo ono što su bili Petar i Pavao ‒ osnivači novih crkvenih, kršćanskih zajednica«.

Na kraju svečane svete mise bogoslov Stipo Filipović izrekao je reči zahvalnosti ocu nadbiskupu istakavši da »u Crkvi u kojoj je Krist glava a mi Njegovi udovi, služenje nije puko služenje niti robovanje, nego stavljanje sebe na raspolaganje drugima«.

Marija Antonela Kanelić

FOLLOW US ON: