HomevestiLibanonski Caritas upozorava na društvenu i humanitarnu krizu u zemlji

Libanonski Caritas upozorava na društvenu i humanitarnu krizu u zemlji

Kako se može govoriti o miru kada se u regiji potiču ratovi? Koje su posljedice sukoba u Siriji, Iraku, Libiji, u Jemenu? Samo mrtvi, mržnja i nasilje. Gdje je demokracija koju je netko želio donijeti? Samo katastrofe. Unatoč svemu mislim da se još uvijek možemo nadati i živjeti dostojanstveno i u poštovanju – rekao je za agenciju Sir maronit otac Paul Karam, predsjednik Libanonskoga Caritasa, a prenio vatikanski dnevnik L’Osservatore Romano. Libanon ne može plaćati račune za tuđe ratove koji bjesne na našim granicama – istaknuo je svećenik.

Jasno je da se te riječi oca Karama odnose na sukobe u Iraku i Siriji, iz kojih je u Libanon stiglo više od milijun Sirijaca, kojima treba dodati Iračane, te uzeti u obzir višedesetljetnu nazočnost Palestinaca. Procjenjuje se da trećinu libanonskoga stanovništva čine izbjeglice, što ostavlja ozbiljne društvene, političke i gospodarske posljedice u toj zemlji. A broj je izbjeglica u stalnom porastu – stoji u članku vatikanskoga dnevnika.

Nedavna su istraživanja pokazala da oko 35% Libanonaca živi ispod praga siromaštva. Usporedno s time pogoršava se i stanje palestinskih izbjeglica – primijetio je otac Karam, te pritom istaknuo da je Libanonski Caritas, kako bi ostvario svoje programe, pokrenuo korizmenu kampanju koja se temelji na tri vrste djelovanja: na pomoći, darivanju i potpori. U tomu se materijalna pomoć povezuje s međusobnim dijeljenjem i duhovnom potporom.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: