HomenajaveMarijanska pobožnost prve subote u Marijanumu – misa u katedrali posle punih godinu dana

Marijanska pobožnost prve subote u Marijanumu – misa u katedrali posle punih godinu dana

Posle više od godinu dana otkako je katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije (Hadži Milentijeva 75, Beograd) iseljena radi radova koji su obavljani na sanaciji vlage, postavljanju grejanja i hlađenja kao i zameni elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija, u subotu 3. oktobra 2020. godine u 10 sati u katedrali će biti slavljeno euharistijsko slavlje koje će predvoditi mons. Stanislav Hočevar, nadbiskup i metropolit beogradski. Kako je to ujedno i prva subota u mesecu, a svake prve subote u Marijanumu moli se za sve dobročinitelje i slavi se misa po kumulativnim nakanama, a stipendijum mise i svi milodari namenjeni su obnovi Marijanuma, marijanska pobožnost započinje u 9.15 sati molitvom krunice s razmatranjima, koje takođe predvodi otac nadbiskup.

Budući da svi radovi u okruženju katedrale još nisu dovršeni, pa tako ni oni na glavnom stepeništu, svetilištu se pristupa kroz kolni ulaz kod župne kuće, pa kroz dvorište sve do ulaza kod sakristije.

Župnik vlč. Mihael Sokol

FOLLOW US ON: