Homelokalne vestiMeđuverski dijalog Srbije i Indonezije

Međuverski dijalog Srbije i Indonezije

Državno-verska delegacija Republike Srbije boravi u zvaničnoj poseti Indoneziji od 21. do 26. oktobra 2019. godine radi učešća na Četvrtom bilateralnom međuverskom dijalogu Srbije i Indonezije.

Konferencija se održava u Džogdžakarti, gradu na jugozapadu Indonezije. Državno-verska delegacija Republike Srbije doputovala je u Džogdžakartu 22. oktobra 2019. godine.

Zvanični susreti predstavnika dveju zemalja otpočeo je u sredu, 23. oktobra, u sali za konferencije hotela „Meriot“ u Džogdžakarti. Konferenciju je otvorio i održao uvodno slovo g. Ćećep Heravan, generalni direktor za informacije i javnu diplomatiju Ministarstva spoljnih poslova Republike Indonezije. Pored srdačne dobrodošlice i upoznavanja prisutnih sa istorijom grada, grada gde su kultura i religija sjedinjeni u odličnoj harmoniji, gospodin Heravan podsetio je na značaj međureligijskog dijaloga Indonezije i Srbije. Između ostalog, prisutne je podsetio na prvi bilateralni dijalog Srbije i Indonezije održan 2011. godine, koji je ocenjen kao najbolje ikada održan dijalog sa drugom državom. Indonezija već duži niz godina održava međuverski dijalog sa preko trideset zemalja.

Zatim se obratio g. Mirko Čikiriz, državni sekretar u Ministarstvu pravde Republike Srbije i šef delegacije, koji je, između ostalog, rekao da Srbija smatra Indoneziju velikim i tradicionalnim prijateljem i važnim partnerom za saradnju. Ove godine obeležavamo 65. godišnjicu od uspostavljanja diplomatskih i prijateljskih bilatelarnih odnosa, pa se iskreno nadamo da će se naši sveukupni odnosi još brže razvijati u budućnosti. Budući da već više od dve decenije Republika Indonezija održava međuverske dijaloge sa partnerskim zemljama širom sveta, a od 2011. godine i sa Republikom Srbijim, velika nam je čast što smo i u toj oblasti postali partneri, jer danas počinje Četvrti međuverski dijalog delegacija naših zemalja. Od Četvrtog bilateralnog, međuverskog dijaloga očekujem iste rezultate koje su dali svi prethodni dijalozi – razmenu znanja, nove dogovore i negovanje sklada različitosti, što će doprineti još čvršćim, prijateljskim odnosima naših zamalja.

 

Prva plenarna sednica na temu:

„Osnaživanje žena i omladine ka inkluzivnom društvu”

Posle pauze usledila je prva plenarna sesija na temu: „Osnaživanje žena i oladine ka inkluzivnom društvu”. Pozdravno slovo je održao moderator sesije dr Marko Nikolić, pomoćnik direktora u Upravi za saradnju s Crkvama i verskim zajednicama, zamenik šefa delegacije i koordinator Četvrtog bilateralnog međuverskog dijaloga Srbije i Indonezije. Gospodin Nikolić je rekao, između ostalog, da iz religijske perspektive u današnjem svetu, uglavnom ali nepokolebivo, afirmiše se kategorija „vrednosne neutralnosti“ kao okvir i odgovor na izazov sve dublje krize identiteta naroda i država, i posledično, sada već egzistencijalnu potrebu njihovog preobražaja, opstanka i razvoja. Očigledno je da duša pojedinca sve izraženije proživljava „raspeće“ između prevlađujućeg sekularističko–materijalističkog i antropocentričnog, s jedne, i teocentričnog duha, s druge strane. Najveći broj država u svetu zasnivaju svoje strategije opstanka i razvoja na sintagmi „jedinstva različitosti“, čiji se prvi stepen ostvarenja svodi na ekonomsko–političku integraciju. U tom kontekstu mora se naglasiti da pojmovi ljudskih prava, slobode, demokratije, vladavine prava i pravne države, u manjoj ili većoj meri, predstavljaju simbiozu sekularizovanih surogata hrišćanskih, hinduističkih, budističkih, islamskih, judaističkih i drugih religijskih vrednosti i načela, što najbolje potvrđuje analiza sadržaja njihovih Svetih knjiga. Upravo zbog toga, pre i iznad svega, treba imati na umu činjenicu da „gorivo za razvoj“ sveta, nezavisno od kategorije prolaznog vremena, predstavljaju „vrednosno-kritički“, „vrednosno-integrativni“, mirotvorački, socijalno-bezbednosni i individualno-psihološki potencijali njegovih religijskih zajednica. Republika Srbija se zato zalaže za afirmaciju i unapređenje međureligijskog i ekumenskog dijaloga na svim nivoima, kao strateškog okvira i pretpostavke za vitalno važnu reafirmaciju i primenu univerzalnih etičkih i moralnih načela u svetu, svesno i aktivno dajući svoj organski doprinos ovom procesu. U kontekstu definisanog naslova Četvrtog međuverskog dvostranog dijaloga Srbije i Indonezije ― Održivi Mir i Harmonija: Angažovanje žena, mladih i medija ― želeo bih samo da naglasim da „spoljašnjeg mira i harmonije“ nema i ne može biti nezavisno od postojanja „unutarnjeg mira“ u pojedincima, koji, opet, u izvornoj i najvećoj meri predstavlja posledicu njihovog odnosa sa „vertikalom“, koja se onda projektuje u „horizontali“ kroz delatni odnos prema čitavom svetu i okruženju. Zbog svega rečenog, Republika Srbija, između ostalog, i kroz raznovrsne aktivnosti Uprave za odnose sa Crkvama i verskim zajednicama pri Ministarstva pravde, i u narednom razdoblju pružiće nedvosmislenu i aktivnu podršku afirmaciji verskih sloboda i unapređenju položaja svojih Crkava i verskih zajednica u društvu, nezamenljivih i organskih subjekata u procesima „vrednosne integracije“ na Balkanu, u Evropi i čitavom svetu. U tom smislu nastaviće da pruža punu podršku afirmaciji pozicije i uloge žena i mladih u društvu, između ostalog, i kroz medije svojih verskih zajednica.

Prvo izlaganje je imao Preosvećeni Episkop mohački Isihije. Episkop Isihije je preneo pozdrave Njegove Svetosti Patrijarha srpskog gospodina Irineja, a posle uvodnog slova i pozdrava domaćinu i gostima održao je izlaganje na temu: „Zajednički život: Uloga religije u zbližavanju ljudi“. Episkopovo izlaganje bilo je u celosti na engleskom jeziku. Preosvećeni je, imeđu ostalog, naglasio da je porodica jedan od najčešće napadnutih elemenata društva. Prirodna i Bogom dana hijerarhija i sklad ove osnovne jedinice i građevnog bloka su osporavani. Naše razumevanje porodice potiče iz braka, koji je sveti i osvećen. Brak je trajna, slobodna, voljna zajednica ljubavi između muškarca i žene: “… muškarac će napustiti oca i majku i biti sjedinjen sa svojom ženom, a njih dvoje će biti jedno telo.” (Ef 5,31). Ovaj mistički spoj muškarca i žene predstavlja Carstvo Dolazećeg doba; ujedno je to i zadatak koji mu je dao Bog, zajednica u kojoj muškarac i žena teže ka savršenstvu života i dostižu ga u sve većem stepenu sadašnjeg života … Poštovanje tradicionalnih vrednosti u porodici i celokupnom društvu jedini je pouzdan i plodan način za svet. On omogućuje stabilnu osnovu, čak i ako se svodi na samo „malo stado“ vernih, pa čak i ako ih sekularizovani svet odbacuje, štaviše, i proganja. Čvrsto verujemo da će vernici prevladati do kraja, živeći i funkcionišući zaista u porodicama. Molimo se Bogu da ovaj uvaženi skup posluži da produbimo našu svest o tim vrednostima i da ih dodatno ojačamo i promovišemo u našim društvima…“

Sledeći govornik bila je predstavnik Republike Indonezije, gđa Dvi Rubijanti Kolifa, generalni sekretar Azijske muslimanske akcione mreže. Govorila je na temu: „Opasnost dijaloga ili hrabar razgovor”. Izlaganje potpomugnuto video prezentaciojom slikovito je dočaralo položaj žena u društvu Republike Indonezije, kao i izazove unutrašnjeg religijskog dijaloga.

Posle diskusije prisutnima se obratila dr Inaja Rohmanija, prodekan za studentska pitanja, i saradnik Državnog islamskog univerziteta Sunah Kalijaga. Prezentaciju je otpočela pokušajem da se razumeju radikalne grupacije i religijska isključivost.  Snažan kolektiv  i medijska vidljivost su ključni u promovisanju mira.

Sledeći govornik je bio profeor dr Abdulah Numan, srbijanski muftija, koji je govorio na temu: „Razvitak ljudskog okruženja”. Između ostalog, rekao je da često zaboravljamo na ulogu žene u društvu i da je vreme da počnemo da stvaramo pozitivniju atmosferu. U islamskoj tradici i verskim zbornicima sve što je napisano o ženama pisali su muškarci. Osnovna prava žena su narušena. Kada društvo izgubi veru (Crkvu), onda se oslanja na kulturu. Prvi ljudi nisu imali nikakav politički sistem. Bili su samo njih dvoje koji su živeli po zakonu Božjem.

Ubrzo zatim obratio se monsinjor Mr Aleksandar Konačević, generalni vikar Beogradske nadbiskupije Rimokatoličke Crkve u Srbiji. Govorio je na temu: „Osposobljavanje žena i mladih za aktivno uključivanje u društvene aktivnosti”, Između ostalog, rekao je da je zahtev za „oslobađanje“ žena od „vlasti“ muškaraca rađao napad feminizma na hrišćansku veru. Ne treba posebno govoriti šta porodica znači za hrišćanstvo. Hrišćansko poimanje nikad nije uključivalo robovanje jednog lica drugim licima, pa tako nije shvatalo ni brak ni uloge unutar porodice, pa je baš zato feministički napad izvršen u trenutku kada se odbacuju svi vidovi ljudske ljubavi i poštovanja, uzajamnosti i zajedništv. Ako želite osigurati siguran i pouzdan položaj žena u našim religijskim zajednicama i u društvu uopšte, moramo se upoznati sa onim što nam dolazi iz sveta, zašto je prst uperen u nas. Možda više nije u pitanju borba žena za žene, možda je upravo vreme borbe bračnih supružnika, muža i žena, za prava, za svoju sigurnost kako bi mesto porodice u religijskoj, konkretno u hrišćanskoj zajednici postalo oslobođeno mesto zaštite svakog člana porodice, a posebno žena, koje se rađaju u  jednoj porodici i rađaju novu porodicu. Nemojte govoriti više o promovisanju prava pojedinačno dok ne zaštitite jezgro oko kojih svaki čovek uzrasta. Upravo ona – porodica jeste mesto unutar zajednice za koje se svaki vernik mora boriti.

 

Druga plenarna sednica na temu:

„Unapređenje uloge medija i novinara u održavanju mira i harmonije”

Druga plenarna sednica je počela posle pauze, u 14 časova po loklnom vremenu. Pozdravno slovo je održao moderator sesije Eko Rijadi, načelnik Centra za ljudska prava pri Islamskom univerzitetu u Indoneziji. Između ostalog je rekao da je predmet i cilj ove sesije analiza uticaja društvenih medija na društvo i promocija mira, kao i unapređenje uloge medija i novinara u održavanju harmonije. Društveni mediji, a zbog svog velikog uticaja i značaja za svakodnevni život čoveka, predstavljaju veoma važan činilac savremenog društva, te se mogu posmatrati kao pokretači društvenih promena i stvaraoci društvenih trendova.

Prvo izlaganje druge sesije pripalo je potpisniku ovih redova, protođakonu Damjanu Božiću, glavnom i odgovornom uredniku Pravoslavlja, novina Srpske Patrijaršije. Govorio je na temu:  ”Peace without truth: meaningless vitality”. Izlaganje je u celosti bilo na engleskom jeziku, a  bilo je podeljeno u nekoliko celina. Definisan je pojam medija da bi posle zadatih teza izlagač pokušao da odgovori na postavljena pitanja:  Možemo li imati mir bez istine? Šta je za nas proces suočavanja sa istinom… Za nas ljude u veri čak bismo to mogli da nazvemo i pokajanjem.  Uloga medija jeste da govori istinu kakva god da je ona, jer samo tako možemo se suočiti sa društvom koje će da da odgovor, dobar ili loš, i na osnovu toga napredovaće i težiti ka miru ili ka nemiru. Na kraju je pojašnjen uticaj i značaj medija, kao i oblikovanje nove i drugačije socijalne stvarnosti.

Posle duže diskusije, sledeće izlaganje na temu „Premošćvanje različitosti – Triologija međureligijskog i etničkog dijaloga” izneo je dr Ustadi Hamza, predavač na Islamskom državnom univerzitetu Sunan Kalijaga. Izlaganje je bilo potpomognuto video projekcijom. Jasno i precizno dr Hamza iznosi probleme sa kojima se mediji suočavaju u Republici Indoneziji, kao i muslimasnki svet uopšte.

Ubrzo zatim obratio se naredni govornik, Fahd Pahdei, savetnik u Izvršnoj kancelariji Predsednika Republike Indonezije i izvršni direktor „Digi-Trupe” Indonezije. Izlaganje, takođe potpomognuto video projekcijom, bavilo se temom značaja medija kao pomoći u osposobljavanju i vraćanju delikvenata  na novi put.

Posle diskusije prisutnima se obratio g. Bela Halas, Biskup Reformatorske hrišćanske Crkve u Srbiji. Govoro je na temu: ”Uloga novinara u održavanju mira i harmonije”. Rekao je, između ostalog, da u praksi postoje verski i svetovni mediji. Uloga verskih medija treba da se ispolji u širenju mira, ljubavi i razumevanja među ljudima. Takođe, treba da vode računa o sadržaju kako ne bi potencirali ekstremne poruke, te da ne bi izazivali netrpeljivost među ljudima. S druge strane, uloga svetovnih medija je da objektivno izveštavaju o Crkvama i verskim zajednicama pošto mediji imaju snažan uticaj na javnost.

Posle odgovora na pitanja i diskusije na navedenu temu, kratku rekapitulaciju dosadašnja tri održana međuverska dijaloga Srbije i Indonezije izložila je Jovana Raković, savetnik za međuverski dijalog u Upravi za saradnju s Crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije. Takođe je prestavljen zbornik radova sa svih dosadašnjih skupova pod naslovom „Međuverski dijalog Srbije i Indonezije”.

Njegova Ekselencija Mohamad Čandra Viđa Juda, ambasador Republike Indonezije u Beogradu, predstavio je zajedničku izjavu dveju delegacija kao rezultat današnjih diskusija i daljeg razvoja dijaloga, a završna reč u ime Republike Indonezije pripala je Njegovoj Ekselenciji Diaru Nurbintoru.

Završna reč u ime delegacije Republije Srbije pripala je dr Feridu Buliću, pomoćniku direktora u Sektoru za međuverski dijalog u Upravi za saradnju s Crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije. Dr Bulić je, između ostalog, rekao je da prethodna tri međuverska dijaloga naših dveju zemalja pokazuju i dokazuju da dijalozi imaju veliki potencijal. Nas razdvajaju hiljade kilometara, istorija, kultura, grane umetnosti, ali nas vera zbližava i upućuje jedne na druge. Mi smatramo da smo u zdravom i harmoničnom društvu zasnovanom na univerzalnim vrednostima, vladavini prava u kojem svi društveni činioci vrše svoju misiju. Nadamo se i duboko verujemo da ćemo društvene potencijale naših dveju zemalja uspeti da još više unapredimo.

Članovi poslanstva Republike Srbije čine: Mirko Čikiriz, državni sekretar u Ministarstvu pravde Republike Srbije, šef delegacije; dr Marko Nikolić, pomoćnik direktora u Sektoru za saradnju s Crkvama i verskim zajednicama pri Upravi za saradnju s Crkvama i verskim zajednicama, zamenik šefa delegacije i koordinator Četvrtog bilateralnog međuverskog dijaloga Srbije i Indonezije; dr Ferid Bulić, pomoćnik direktora u Sektoru za međuverski dijalog pri Uprava za saradnju s Crkvama i verskim zajednicama; Tatjana Conić, ambasador i pomoćnik ministra za bilateralnu saradnju u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije; Slobodan Marinković, ambasador Republike Srbije u Republici Indoneziji; Isihije Rogić, srpski pravoslavni Episkop mohački; prof. dr Abdulah ef. Numan, zamenik reisu-l-uleme Rijaseta Islamske zajednice Srbije i muftija srbijanski; monsinjor Mr Aleksandar Kovačević, generalni vikar Beogradske nadbiskupije; Mustafa ef. Jusufspahić, muftija beogradski i vojni; Bela Halas, biskup Reformatske Hrišćanske Crkve; protođakon dr Damjan Božić, glavni i odgovorni urednik „Pravoslavlja“, novina Srpske Patrijaršije; Viktor Cvetković, službenik Karitasa; Jovana Raković, savetnik za međuverski dijalog pri Upravi za saradnju s Crkvama i verskim zajednicama.

Ovim je završen zvanični deo. Sledećeg dana je u planu obilazak Državnog univerziteta, hinduističkog hrama Kimpulan, velike džamije Kauman, hrama Borobudur, kao i susret sa pravoslavnom crkvenom zajednicom u Džogdžakarti.

protođakon dr Damjan S. Božić

Član državno-verske delegacije Republike Srbije

FOLLOW US ON: