HomeduhovnostNa prvu nedjelju nakon Božića, Crkva nas poziva Svetu obitelj slaviti kao model svih naših obitelji

Na prvu nedjelju nakon Božića, Crkva nas poziva Svetu obitelj slaviti kao model svih naših obitelji

Na slici: Bartolomé Esteban Murillo (1617.-1682.): Sveta obitelj

Razmišljanje o misnim čitanjima blagdana Svete obitelji Isusa, Marije i Josipa

Evanđelje nam ove liturgije pokazuje da život Svete obitelji nije bio uvijek lagan, dapače, u tim je okolnostima bio vrlo težak. Postojala je smrtna opasnost za dijete: „Kad mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi“. To je bila dramatična situacija za Svetu obitelj. „Josip ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat“.

To nas potiče da mislimo na mnoge obitelji koje se nalaze ne samo u neugodnim situacijama, nego i u dramatičnim. Mnogi ljudi moraju ostaviti svoju zemlju, te postati prognanici i izbjeglice, mnoge obitelji moraju pobjeći. Naše srce mora biti puno razumijevanja za njih. Znamo da se Gospodin brine za njihovu sudbinu, kao što se brinuo za sudbinu Svete obitelji. To nam u određenom smislu daje sigurnost, no s druge strane, kada se susretnemo s takvim prilikama, moramo učiniti sve što je moguće kako bismo pomogli tim ljudima i obiteljima.

Sveta obitelj je vrlo ujedinjena obitelj, jer je utemeljena na prianjanju uz Božju volju. Josip i Marija su se ujedinili zbog poslušnosti Božjoj volji. Sigurno, ta se volja očitovala i kroz uzajamnu ljubav koju su osjećali. No u trenucima krize osjećaji nisu dovoljni. Potrebno je imati istinski stav poslušnosti Božjoj volji.

U Josipovom i Marijinom slučaju ta se volja očitovala na vrlo precizan način, jer se zbog djevičanskog začeća Marijina radilo o izvanrednoj obitelji. Poslušnost Josipa i Marije Božjoj volji među njima je stvorila vrlo duboko jedinstvo. Oboje su bili u službi djeteta, činili sve što je bilo moguće kako bi zaštitili Njegov život i olakšali rast. Njihova je očinska i majčinska ljubav bila snažna i velikodušna.

I naše obitelji moraju biti utemeljene na poslušnosti Božjoj volji koja je volja ljubavi. Općenito, svaka je obitelj utemeljena na međusobnoj ljubavi koju je želio Bog. No da bi mogli ostati u čvrstom jedinstvu, potrebno je da i dalje budu poslušni Božjoj volji. Svaka obitelj mora biti ognjište ljubavi; bračne, očinske i majčinske, te sinovske ljubavi. Bog je ljubav i možemo reći, obitelj je utemeljio na svoju sliku.

Stari zavjet snažno ističe poštovanje koje treba iskazivati ocu i majci. U Poslanici Efežanima sveti Pavao podsjeća na zapovijed da treba poštovati oca i majku; ističe da je to pozitivna zapovijed koja je ujedinjena s obećanjem: „Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji (Ef 6,2-3).

To znači da se Bog zaista brine za spasenje obitelji, i osobito za ljubav punu poštovanja koju djeca moraju imati od malena, a pogotovo kada postanu odrasli, moraju je imati prema svojem ocu i majci. Djeca sve duguju ocu i majci od kojih su primili život. Zato je ljubav puna poštovanja dužnost i obaveza. Iako u obitelji može biti napetosti i neslaganja, nikada ne smije nedostajati poštovanja prema roditeljima.

Kada Stari zavjet govori „poštuj oca i majku“, pod tim ne smatra da je dovoljno izricati samo pohvale i osjećaje, nego misli na stvarnu pomoć koju treba pružiti roditeljima. Treba im pomoći u njihovim materijalnim teškoćama i kada više nisu sposobni samostalno živjeti.

Prorok Sirah jako ističe to poštovanje koje treba imati prema roditeljima i pokazuje koliko je to važno: „Tko poštuje oca, okajava grijehe svoje“. To poštovanje je kao sakrament koji briše grijehe.

„Tko časti majku svoju, sabire blago“. Istina je da je obitelj u kojoj postoji duboko razumijevanje i poštovanje prema roditeljima, blagoslovljena od Boga; u njoj kraljuje ozračje mira, radosti i poleta u ljubavi.

Prorok Sirah nadopunjuje slučaj u kojem otac postaje star i gubi razum. To je situacija u kojoj smo, ljudski govoreći, u napasti da zanemarimo ili preziremo osobu. No Sirah se protivi toj napasti: „Ako mu i razum klone, budi blag s njime i ne grdi ga ti, koji si u punoj snazi. Jer ne zaboravlja se milost prema ocu, već se uračunava u oprost grijeha“. Treba imati suosjećanja prema starim i bolesnim roditeljima koji su u određenom smislu teret. Taj teret treba nositi s ljubavlju.

U drugom nam čitanju sutrašnje liturgije sveti Pavao pokazuje ponašanja koja pomažu životu obitelji, njezinom napretku u ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu: „Braćo: Zaodjenite se – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost“. Bog nas je izabrao; sveti smo, jer smo po krštenju posvećeni; od Njega smo ljubljeni. Ta dobročinstva koja primamo od Njega, u nama moraju izazivati osjećaje milosrđa, dobrote, poniznosti, blagosti i strpljivosti.  Svi ti osjećaji rađaju srdačne i skladne odnose.

Pa i onda kada postoje teškoće, i kada je bilo uvreda, „ako se netko žali u odnosu na druge“, sveti Pavao poziva na uzajamno praštanje. Trebamo biti spremni odreći se svake gorčine i oprostiti , kako bismo ponovo u obitelji uspostavili sklad, mir i radost.

„Kao što je Gospodin oprostio vama, tako činite i vi“. Gospodin nam je oprostio tako velikodušno, da i mi moramo biti raspoloživi, te velikodušno opraštati svojoj braći.

Da bi se ta raspoloženja ukorijenila u našu pamet i srce, potrebno je prihvatiti Kristovu riječ: „Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!“ Sami nismo sposobni gajiti takve stavove. Međutim, ako slušamo Božju riječ, ona nas odgaja i ispravlja u našoj nutrini, te možemo gajiti te osjećaje dobrote, strpljivosti i milosrđa. „I sve što god riječju ili djelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!“ Na taj je način život obitelji na putu savršenstva.

Sveti Pavao također daje precizne i bitne savjete svakoj vrsti ljudi. Ženama savjetuje da se pokoravaju muževima kao što dolikuje u Gospodinu. Općenito je otac taj koji vodi obitelj zajedno sa suprugom, no ona ima određenu dužnost popustiti i pristati uz volju muževljevu kako bi mu pomogla dalje voditi život obitelji.

Muževima sveti Pavao preporučuje da ljube svoje žene i da ne budu osorni prema njima. Temelj obitelji je ljubav, stoga osobito muževi uvijek moraju gajiti taj stav i njemu se vratiti kad god su ga izgubili. Samo to usmjerenje omogućava obitelji da ostane čvrsta, ujedinjena i u miru.

Djeca moraju slušati roditelje, jer to je milo Gospodinu. No i očevi ne smiju izazivati ogorčenje svojoj djeci, jer inače, umjesto da ih odgajaju, obeshrabruju ih, a to je kontraproduktivno. Osim toga, na području odgoja uvijek treba imati čvrstinu, i u isto vrijeme, blagost nadahnutu ljubavlju.

Ljubav je najveće načelo koje treba uvijek isticati u životu obitelji. Kao što smo već rekli, Bog je ljubav i obitelj je stvorio na svoju sliku. Zato obitelj mora biti ognjište ljubavi koje prenosi toplinu i drugim osobama koje dolaze u kontakt s njom. Na taj način može biti izvor dobra za društvo i za svijet.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: