HomenajaveNadbiskup predvodi marijansku pobožnost prve subote u mjesecu aprilu

Nadbiskup predvodi marijansku pobožnost prve subote u mjesecu aprilu

Prve subote u mjesecu aprilu, u subotu, 2. aprila 2022. godine, marijansku pobožnost u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu, Hadži Milentijeva 75, već tradicionalno, predvodit će mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit. Molitva krunice započinje u 9.15 sati, a euharistijsko slavlje u 10.00 sati. Za vrijeme molitve krunice svećenici će biti na raspolaganju za sakrament ispovijedi.

Svi stipendiji kumulativnih misnih nakana prve subote, kao i prikupljeni milodari, namijenjeni su za obnovu Marijanuma, odnosno same katedrale i okolnih zgrada. Toga dana, za vrijeme marijanske pobožnosti, moli se i za sve dobročinitelje koji pomažu bilo materijalnu, bilo duhovnu obnovu Marijanuma.

FOLLOW US ON: