HomevestiO knjizi ruskoga pravoslavnog biskupa Tihona Ševkunova “Nesveti sveti i druge priče”

O knjizi ruskoga pravoslavnog biskupa Tihona Ševkunova “Nesveti sveti i druge priče”

Na slici: Naslovnica knjige Tihona Ševkunova “Nesveti sveti i druge priče”

Riječ je o knjizi koja se dohvaća kršćanske duhovnosti najmnogoljudnijeg i vrlo značajnog naroda ″slovinskoga″ (danas običavamo reći ″slavenskoga″), a taj narod je, razumije se, ruski. Bivajući mahom pravoslavnim vjernicima, pripadnici dotičnoga naroda naša su istočna braća u Kristu. Naslov knjige o kojoj govorimo također je oksimoronski: ″Nesveti sveti i druge priče″. Autor je Tihon Ševkunov, rođen 1958., episkop odnosno biskup Ruske pravoslavne Crkve. Naslovni je biskup Jegorjevska, vikar Moskovske eparhije te nadstojnik uglednoga sretenskog manastira u Moskvi, a u javnosti je često spominjan kao osobni ispovjednik i duhovnik ruskoga predsjednika Vladimira Putina.

Riječ ″bestseler″, koja potječe iz američkoga engleskog jezika (″bestseller″), odnosi se na neki traženi, popularni i dobro prodavani proizvod; najčešće je posrijedi knjiga. U tome se smislu često rabi hrvatska riječ ″uspješnica″. Prema istraživanju koje je 2012. godine proveo američki književnik i izdavač James Chapman, najviše tiskana i prodavana knjiga u svijetu tijekom posljednjih 50 godina uvjerljivo je Biblija. U tome razdoblju prodano je diljem svijeta, na gotovo svim jezicima, oko četiri milijarde primjeraka Biblije, koja je neusporedivo najčitanija knjiga svih vremena. Druga je po čitanosti u posljednjih pola stoljeća knjiga citata Mao Ce-tunga, poznata kao ″Mala crvena knjižica″, u kojoj je iznesena ideologija kineske komunističke partije, prodana u nešto više od 820 milijuna primjeraka.

Danas ćemo govoriti o jednome suvremenom ″duhovnom bestseleru″. Pritom valja primijetiti da sintagma ″duhovni bestseler″ na prikriveni način sadrži nešto međusobno suprotstavljeno, oksimoronsko, jer duhovnost, kršćansku, koja smjera na onostranost, povezuje s prodajom i tržišnim uspjehom, dakle nečim materijalnim i ovosvjetskim. No, taj oksimoron možemo dobrohotno shvatiti kao poticajnu stilsku figuru.

Riječ je o knjizi koja se dohvaća kršćanske duhovnosti najmnogoljudnijeg i vrlo značajnog naroda ″slovinskoga″ (danas običavamo reći ″slavenskoga″), a taj narod je, razumije se, ruski. Bivajući mahom pravoslavnim vjernicima, pripadnici dotičnoga naroda naša su istočna braća u Kristu. Naslov knjige o kojoj govorimo također je oksimoronski: ″Nesveti sveti i druge priče″. Autor je Tihon Ševkunov, rođen 1958., episkop odnosno biskup Ruske pravoslavne Crkve. Naslovni je biskup Jegorjevska, vikar Moskovske eparhije te nadstojnik uglednoga sretenskog manastira u Moskvi, a u javnosti je često spominjan kao osobni ispovjednik i duhovnik ruskoga predsjednika Vladimira Putina.

″Ne postoji mnogo knjiga koje mogu bitno obogatiti naš pogled na život zadivljujući nas mnoštvom detalja, živih boja i neočekivanim spoznajama… ′Nesveti sveti i druge priče′ jedna je od njih i stoga nije čudo da je ova jedinstvena knjiga postala jedan od najvećih svjetskih duhovnih bestselera našega doba, najprodavanija knjiga u Rusiji nakon Biblije, do sada prevedena na više od deset svjetskih jezika i tiskana u milijunima primjeraka. Uz svježinu i neposrednost svojstvene živopisnomu filmu, Tihon Ševkunov pripovijeda o tome kako se pri koncu studija režije, u vrijeme komunizma, nakon mučnih iskustava sa spiritizmom, približio pravoslavlju, obratio se i krstio te osjetivši monaški poziv ušao u jedini aktivni ruski pravoslavni samostan koji je ostao otvoren u komunizmu. U nizu istinitih priča i anegdota, izvanredno živim i zanimljivim stilom, autor čitatelja uvodi u svijet posljednjih ruskih ′staraca′, duhovnih učitelja koji su našli utočište u tomu samostanu, a koji je on sâm imao prilike upoznati i ostati zadivljen njime te ga ovdje opisuje kao vjerodostojan svjedok. Mudri starci, sveci, svjedoci vjere u komunizmu, monasi herojskoga odricanja, priprosti vjernici laici, mučenici gulaga, svećenici egzorcisti, ′svete lude′… svi ti stvarni ljudi sa svojim nesavršenostima i svetošću izranjaju u ovoj jedinstvenoj knjizi obogaćujući i nas svojim duhovnim učenjem, pričama i životnim primjerima. […]″

Taj izdavačev promidžbeni nagovor na čitanje, odnosno kupovanje knjige, nikako nije neutemeljen jer doista je riječ o neobično životnim i prisnim, jednostavnim i svakodnevnim, a u isti mah dubokim i otajstvenim pričama, iznad kojih poput nevidljive aureole lebdi svetost. Osjeća se prisutnost onostranog a ujedno tako bliskoga Boga. U knjizi je objedinjeno gotovo 60 priča snažno a nenametljivo obilježenih kršćanskom duhovnošću svojstvenoj pravoslavlju, koja, zato je univerzalna i općekršćanska, mnogo govori i katolicima i drugim kršćanskim Crkvama i zajednicama.

Završavamo dvama odlomcima što se nalaze pri samome završetku knjige, za koju njezin autor, biskup Tihon Ševkunov, napisa da govori o ″moćnim očitovanjima snage i pomoći Božje″:

″Ovo zadnje poglavlje nazvao sam ′Nesveti sveti′. No moji su prijatelji posve obični ljudi, kakvih je mnogo u našoj Crkvi. Oni su, dakako, daleko od kanonizacije. O tome nema ni govora. Ali ipak, na kraju liturgije, nakon velikoga otajstva i kada sveti darovi već stoje na oltaru, svećenik svečano izgovara: ′Svetinje – svetima!′ / To znači da će se tijelom i krvlju Kristovom pričestiti sveti ljudi. Tko su oni? To su upravo ònī koji se nalaze u crkvi, upravo sada, svećenici i svjetovnjaci, koji su s vjerom došli ovamo i čekaju na svetu pričest jer oni su vjerni kršćani koji streme k Bogu. Izgleda da su, bez obzira na sve slabosti i grijehe, ljudi koji čine zemaljsku Crkvu za Gospoda Boga – sveti.″

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: