Homelokalne vestiObnovom “Marijanuma” obnavlja se i živa crkva

Obnovom “Marijanuma” obnavlja se i živa crkva

Godina dana od početka duhovne i materijalne obnove »Marijanuma«

Nekoliko dana prije završetka septembarskog broja časopisa Beogradske nadbiskupije Blagovesti, navršila se puna godina dana otkako je započeta obnova majke svih crkava Beogradske nadbiskupije ‒ obnova katedralne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, zajedno s kompleksom zgrada u njenom okruženju. Cijeli projekt sažet je u imenu »Marijanum« te je upravo cijeli kompleks i stavljen pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije.

Ponovno oživljena pobožnost »prvih subota u mjesecu«

Uz onu materijalnu obnovu zgrada i okoliša, pokrenuta je i bitnija obnova: ona duhovna. Vjernička okupljanja na prve subote u mjesecu započela su u septembru prošle godine i nastavit će se i u budućnosti, a svakodnevno se moli za sve dobročinitelje koji svoje priloge daruju za obnovu »Marijanuma«. Upravo su prve subote u mjesecu prilika za pobožnost Blaženoj Djevici Mariji – molitvu krunice uz razmatranja pojedinih otajstava i molitve litanija, prigoda za sakrament ispovijedi te prilika za sudjelovanje u euharistijskom slavlju koje redovito predvodi mons. Stanislav Hočevar, nadbiskup i metropolit beogradski u zajedništvu sa svećenicima grada Beograda. Kumulativne misne nakane, njih više odjednom, koje se tom prilikom služe, namijenjene su redovito za potporu obnove »Marijanuma«. Tijekom godine dana u »Marijanumu« su proslavljena i sva pojedinačna slavlja vezana uz Blaženu Djevicu Mariju. Nažalost, zbog obnove katedrale gotovo godinu dana katedrala je bila van uporabe te se u njoj nisu mogla slaviti redovita euharistijska slavlja, umjesto toga slavljena u dvorani pokraj katedrale.

Većina radova zasad nije vidljiva »običnom oku«

Ovih dana katedrala je očišćena i potrebno je napraviti još nekoliko kozmetičkih zahvata na zidovima te možemo vjerovati da će uskoro, nakon uređenja novog vanjskog stepeništa, biti u potpunoj funkciji. Većina dosad izvršenih radova nije vidljiva »običnom oku«. Izvedeni su radovi velike vrijednosti na uređenju vodovodne i kanalizacijske mreže te mreže jake i slabe struje za sve zgrade »Marijanuma«. Urađena je drenaža temelja katedrale i dvorišta, dok je vlaga podzemnih voda sanirana u temeljima katedrale i svim prostorima ispod same katedrale, a u katedralu i sve popratne prostorije uveden je posve nov sustav grijanja i hlađenja. Pri kraju uređenja je nova kripta s grobnicama za beogradske nadbiskupe, a trenutačno se izrađuje i novo stepenište ulaska u katedralu budući da je staro dotrajalo i zbog sanacije vlage temelja moralo je biti srušeno. Uskoro će biti u potpunosti popločani i uređeni svi dvorišni prostori kao i sve ograde i kapije, a u uporabu puštena i nova garaža u koju će moći stati više vozila. Time će se vjernicima omogućiti da do katedrale i kompleksa »Marijanuma« lakše mogu doći osobnim vozilima.

Uz katedralu planira se uređenje i ostalih zgrada »Marijanuma«

U skorije vrijeme, uz predviđeni dovršetak svih započetih radova planirano je i uređenje novog pastoralnog centra s popratnim dvoranama, predviđenim za edukaciju vjernika i posebne projekte novog pastoralnog centra koji će obrađivati vjerska, društvena i kulturna pitanja. Posebno područje kojim će se baviti novi pastoralni centar jesu i ekumenska nastojanja približavanja i sjedinjavanja kršćanskih Crkava. U sklopu »Marijanuma« bit će uređen i dom za starije i nemoćne svećenike, a obnovljene prostore dobit će i dječji vrtić koji se u sklopu »Marijanuma« nalazi već gotovo 25 godina.

(MS)

 

Projekt potpomažu brojni donatori

Obnova i rekonstrukcija postojećih objekata dugotrajna je i mukotrpna, a iziskuje poveća materijalna sredstva koja Nadbiskupija ne bi mogla osigurati bez pojedinih drugih biskupskih konferencija, (nad)biskupija i ustanova Katoličke Crkve. Dosad je svoj veliki doprinos u obnovi »Marijanuma« dala i Republika Srbija. No najveći doprinos daju upravo sami vjernici Beogradske nadbiskupije, koji svojim malim prilozima, ali ponajprije ustrajnom molitvom, potpomažu »Marijanum«. Svim donatorima, a posebice svim vjernicima, Beogradska nadbiskupija zahvaljuje na svakom dobru koje čine, jer će obnovljeni prostori služiti za okupljanje vjernika, ali i svih ljudi dobre volje, čime će Nadbiskupija moći izvršiti i svoje osnovno poslanje: biti na dobro Crkvi i cjelokupnom društvu.

 

POMOZI I TI U OBNOVI »MARIJANUMA«!

Katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, kao i čitavom zdanju »Marijanuma«, potrebna je temeljita obnova koja je već započeta.

Stoga sve vas pozivamo da se uključite u molitvu za obnovu, a prema svojim mogućnostima možete pružiti i financijsku podršku kroz donacije putem naših računa:

Račun u dinarima (RSD):

160-397968-48 (Banca Intesa)

Račun u evrima (EUR):

IBAN: RS3516000540000034671

SWIFT: DBDBRSBG (Banca Intesa)

 

Najiskrenija hvala svima vama koji na bilo koji način pomažete obnovu »Marijanuma« i izgrađujete centar Marijanske duhovnosti i Pastoralni centar…

FOLLOW US ON: