Homelokalne vestiOdržana redovna godišnja skupština Caritasa Srbije

Održana redovna godišnja skupština Caritasa Srbije

Redovna godišnja Skupština Caritasa Srbije, održana je 24. februara u prostorijama Beogradske nadbiskupije. Sednicu je vodio predsednik Caritasa Srbije nadbiskup Msgr. Stanislav Hočevar, a u radu su učestvovali biskupi Msgr. Laslo Penzeš, Msgr. Đuro Gašparović i Msgr. Đuro Džudžar. Sednici je prisustvovao i tajnik Međunarodne biskupske konferencije, vlč. Mirko Štefković.

Godišnji izveštaj o radu Caritasa Srbije predstavljen je od strane direktora, vlč. Ivice Damjanovića i tom prilikom jednoglasno usvojen. Istovremeno, odobrene su i promene Statuta i data je podrška anagažovanju celokupne mreže Caritasa u Srbiji na planu organizacionog razvoja i primene menadžment standarda Caritasa Internationalis.
Na sednici su predstavljeni rezultati poseta rukovodstva Caritasa Srbije svim dijecezanskim Caritasima, a razgovarano je i o ovogodišnjem susretu svih volontera i zaposlenih Caritasa koji je planiran za 6. jun. Takođe, diskutovano je i o aktuelnim socijalnim izazovima na koje Crkva i Caritas mogu i treba da daju odgovor i doprinos.

(S.M./kmc)

FOLLOW US ON: