LOKALNE VESTI
PORUKE I POSLANICE
NAJAVE

U utorak 17.04. 2018 u 20 sati održava se ekumenska molitva u crkvi Krista Kralja, Krunska 23, Beograd. Posle molitve organizovan je razgovor uz čaj, sa bratom Rišarom iz Tezea o hrišćanskoj radosti. Na ekumensku molitvu i razgovor su pozvani pre svega mladi. (kmc)