LOKALNE VESTI
PORUKE I POSLANICE
NAJAVE

Sveti Josip Radnik, župna slava Ponedjeljak, 1. maja 2017. u 10 sati Karaburma, Pribojska 23, Beograd Svečanu liturgiju predvodi nadbiskup beogradski mons. Stanislav Hočevar (kmc)