LOKALNE VESTI

Zato određujem da se svake prve subote u našoj katedrali slave mise po „zbirnoj-kolektivnoj“ nakani, to jest da se slavi jedna misa s više nakana. Stipendijumi „kolektivnih“ misnih nakana biti će namenjeni obnovi naše katedrale i čitavog Marijanuma. Pozivam sve

PORUKE I POSLANICE
NAJAVE

EVO TI MAJKE MARIANUM Hadži Milentijeva 75, Beograd Petak, 24.05.2019. Proslava blagdana Marije Pomoćnice 17.15: Molitva sv. krunice 18.00: Sveta Misa – obljetnica biskupskog ređenja (predvodi o. Nadbiskup) Dobrodošli!