LOKALNE VESTI
PORUKE I POSLANICE

Ljubav je konkretna i izražava se čineći dobro – tako je papa Franjo jutros u propovijedi na misi u Domu svete Marte komentirao prvo čitanje koje predlaže današnja liturgija. Ravnodušnost je manjak ljubavi prema Bogu i bližnjemu na prikriveni način

NAJAVE