LOKALNE VESTI

Beogradska nadbiskupija je i ove godine, 13. januara, organizovala Božićni koncert jednog od najpoznatijih i najstarijih beogradskih horova, povodom završetka božićnog vremena. Toga dana posle večernje svete mise, koju je predvodio otac Nadbiskup, imali smo priliku da prisustvujemo koncertu Beogradskih

PORUKE I POSLANICE
NAJAVE