HomevestiPapa Bartolomeju I.: Prema punom zajedništvu gestama, molitvama i služenjem

Papa Bartolomeju I.: Prema punom zajedništvu gestama, molitvama i služenjem

Na slici: Papa Franjo i patrijarh Bartolomej I.  (Vatican Media)

Povodom blagdana svetog Andrije apostola, zaštitnika Carigradskog ekumenskog patrijarhata, papa Franjo je uputio poruku patrijarhu Bartolomeju I.

S velikom duhovnom radošću te u dubokom zajedništvu vjere i ljubavi pridružujem se molitvi Crkve u Carigradu, povodom proslave blagdana njenog svetog zaštitnika, apostola Andrije, „prvopozvanog“ i brata apostola Petra – riječi su kojima papa Franjo započinje poruku upućenu prošlih dana carigradskom ekumenskom patrijarhu Bartolomeju I. Sveti je Otac, među ostalim, podsjetio na nepokolebljivu namjeru Katoličke Crkve, kao i svoju vlastitu, da se i dalje predano zalaže za ponovnu uspostavu punog zajedništva među kršćanima Istoka i Zapada.

Poruka je dostavljena patrijarhu, a kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskog vijeća za promicanje jedinstva kršćana, pročitao ju je u subotu, na kraju svečane božanske liturgije kojom je predsjedao Bartolomej I., održane u crkvi sv. Jurja. Kardinal je u Istanbul došao na čelu izaslanstva Svete Stolice, u okviru tradicionalne razmjene posjeta prilikom blagdana svetih zaštitnika.

 

  1. obljetnica osnutka Zajedničke međunarodne komisije za teološki dijalog

Papa je također napomenuo da se ove godine obilježava četrdeseta obljetnica osnutka Zajedničke međunarodne komisije za teološki dijalog između Katoličke i pravoslavne Crkve, koju su na blagdan sv. Andrije, 1979. godine, ustanovili patrijarh Dimitrios I. i papa Ivan Pavao II. Prisjetio se, osim toga, kako je sv. Ivan Pavao II. tom prilikom rekao da bismo se, umjesto pitanja možemo li ponovno uspostaviti potpuno zajedništvo, trebali zapitati imamo li pravo ostati razdvojeni.

Traženje ponovne uspostave punog zajedništva među katolicima i pravoslavcima sigurno nije ograničeno samo na teološki dijalog, već se ostvaruje i na drugim putovima crkvenog života – poručio je Papa i objasnio – Naši se odnosi njeguju prije svega autentičnim gestama međusobnog poštovanja (usp. Rim 12, 10). Takvi postupci pokazuju zajedničku vjernost riječi našeg jedinog Gospodina Isusa Krista i volju da ostanemo zajedno u njegovoj ljubavi (usp. Iv 15,10). Ta je ljubav plod Duha Svetoga (usp. Gal 5,22) i znak istinskog kršćanskog života (usp. Iv 13,35).

 

Jedno krštenje, jedna vjera i jedan Duh Sveti

S obzirom na jedno krštenje u kojem smo ponovno rođeni, na jednu vjeru koja nas oživljava i na jednoga Duha Svetoga koji nas vodi (usp. Ef 4, 4-5), naša bliskost raste i jača svaki put kad molimo jedni za druge (usp. Jak 5,16) i kada molimo zajedno kao braća (usp. Mt 18, 19-20). Konačno, naš će odnos biti zreo kada katolici i pravoslavci budu surađivali u naviještanju Radosne vijesti i služenju potrebitima, poslušni nalogu Uskrsloga Krista da se svemu stvorenju navijesti Evanđelje i da se liječe oboljeli (usp. Mk 16, 15-18) – stoji u poruci.

Katolička i pravoslavna Crkva već su krenule na ovo obećavajuće putovanje, o čemu svjedoče naše zajedničke inicijative. Također vjerujem da ćemo svi, u lokalnim okvirima, sve više jačati svakodnevni dijalog ljubavi i života u zajedničkim duhovnim, pastoralnim, kulturnim i dobrotvornim projektima – poručio je papa Franjo te je na kraju patrijarhu Bartolomeju i svim prisutnima uputio srdačne želje i zagrljaj u Kristu Gospodinu.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: