HomevestiPapa ekumenskom patrijarhu uputio pismo o relikvijama sv. Petra

Papa ekumenskom patrijarhu uputio pismo o relikvijama sv. Petra

Na slici: Papa Franjo i ekumenski patrijarh Bartolomej I.  (ANSA)

U pismu koje je poslao ekumenskom carigradskom patrijarhu Bartolomeju I. papa Franjo je objasnio zbog čega mu je darovao nekoliko komadića relikvije svetoga Petra

U miru koji proizlazi iz molitve, osjetio sam da bi imalo veliku važnost kad bi nekoliko komadića relikvija apostola Petra bilo stavljeno uz relikvije apostola Andrije – tim je riječima u pismu Bartolomeju I., ekumenskom carigradskom patrijarhu, papa Franjo objasnio značenje dara nekoliko komadića relikvije svetoga Petra, koji je 29. juna, na kraju mise svetkovine svetih Petra i Pavla, predao šefu izaslanstva ekumenskoga patrijarhata, nadbiskupu Jobu di Telmessosu.

 

Nadahnut Duhom, u svrhu ponovnoga zajedništva među kršćanima

Povjerovao sam da mi je ta misao došla od Duha Svetoga koji na tako mnogo načina potiče kršćane da ponovno pronađu puno zajedništvo za koje je Isus molio uoči muke – napomenuo je Papa te objasnio – To je gesta koja želi biti potvrda puta koji su naše Crkve prošle kako bi se približile jedna drugoj; puta koji je katkada zahtjevan i težak, ali koji prate očiti znakovi Božje milosti.

 

Novi i hrabri koraci za nastavak hoda

Nastavak hoda na tom putu – napisao je papa Franjo u pismu patrijarhu Bartolomeju I. – zahtijeva iznad svega duhovno obraćenje i obnovljenu vjernost Gospodinu koji od nas želi veće zauzimanje te nove i hrabre korake. Teškoće i neslaganjā ne smiju nas odvratiti od naše dužnosti i naše odgovornosti kršćanā, ponajviše kao pastira Crkve, pred Bogom i pred poviješću.

 

Povijest Petrova groba i bazilike

U pismu je Papa podsjetio na povijest pronalaska groba svetoga Petra te istaknuo da je tradicija Rimske Crkve uvijek svjedočila da je apostol, nakon mučeništva u Neronovom cirkusu, bio sahranjen na obližnjem grobištu Vatikanskoga brežuljka, te da je njegov grob ubrzo postao mjesto hodočašćā. Na mjestu groba car Konstantin je dao podići vatikansku baziliku posvećenu svetom Petru.

 

Pio XII. i otkriće niše „Πέτρος ενι“

U junu 1939. godine, odmah nakon izbora za papu, moj je prethodnik, Pio XII., odlučio započeti iskapanje ispod vatikanske bazilike, koje je u početku dovelo do pronalaženja točnoga mjesta na kojemu je apostol bio sahranjen. Poslije, 1952. godine, ispod glavnoga je oltara u bazilici otkrivena grobna niša u blizini crvenoga zida koji potječe iz 150. godine, prekrivena brojnim dragocjenim natpisima, među kojima je jedan vrlo važan, napisan na grčkom jeziku, a glasi Πέτρος ενι, „Petar je ovdje“.

 

Devet komadića za kapelu u papinskom stanu

U toj su niši – nastavio je papa Franjo u pismu – bile kosti koje se opravdano mogu smatrati kostima apostola Petra. Od tih relikvija, koje se sada čuvaju u nekropoli ispod bazilike svetoga Petra, sveti je papa Pavao VI. devet komadića želio čuvati u privatnoj kapeli papinskoga stana u Apostolskoj palači. Ti su komadići stavljeni u brončani relikvijar s natpisom Ex ossibus quae in Archibasilicae Vaticanae hypogeo inventa Beati Petri apostoli esse putantur, ‘Kosti pronađene u zemlji ispod vatikanske bazilike, koje se smatraju kostima svetoga Petra apostola’. Upravo sam taj relikvijar – objasnio je Papa – želio darovati Vašoj Svetosti i voljenoj carigradskoj Crkvi koju vodite u velikoj odanosti.

 

Pavao VI., Atenagora te Petrova i Andrijina ikona

Nadahnuće mi je za taj dar – nastavio je Papa – došla dok sam razmišljao o našoj uzajamnoj odlučnosti da zajedno nastavimo ići prema punom zajedništvu, i dok sam zahvaljivao Bogu za do sada postignuti napredak, otkako su se, 5. januara 1964. godine, papa Pavao VI. i patrijarh Atenagora susreli u Jeruzalemu. Tom je prigodom Atenagora papi Montiniju darovao ikonu na kojoj su prikazana zagrljena braća Petar i Andrija, ujedinjeni u vjeri i ljubavi prema njihovu zajedničkom Gospodinu.

 

Proročki znak obnove zajedništva

Ta ikona, koja je po želji pape Pavla VI. danas izložena u Papinskom vijeću za promicanje jedinstva kršćana, za nas je postala proročki znak obnove vidljivoga zajedništva među našim Crkvama, kojemu mi težimo i za koje se molimo i revno radimo – istaknuo je Papa.

 

Ujedinjenje relikvijā braće apostola, nastavak hoda

Ponovno ujedinjenje relikvijā dvojice braće apostola moći će biti također stalni poziv i ohrabrenje kako, na tom putu koji se nastavlja, naša razilaženja ne bi više bila prepreka našem zajedničkom svjedočenju i evangelizatorskom poslanju u služenju ljudskoj obitelji koja je danas u napasti izgradnje potpuno svjetovne budućnosti, budućnosti bez Boga – istaknuo je na kraju pisma papa Franjo.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: