HomevestiPapa Franjo potpisao tri nova dokumenta o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba

Papa Franjo potpisao tri nova dokumenta o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba

Jača normativna struktura Države Grada Vatikana u svrhu prevencije i suzbijanja zlostavljanja maloljetnih i ranjivih odraslih osoba. Sam Krist nam je povjerio brigu i zaštitu najmanjih i nezaštićenih, podsjetio je Papa; “tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima” (Mt 18, 5)

Motu proprij, novi zakon za Državu Vatikan proširen na Kuriju, te pastoralne smjernice, tri su nova, vrlo važna dokumenta, koje je potpisao papa Franjo, o zaštiti maloljetnika i ranjivih odraslih osoba.

 

Apostolsko pismo

Papino apostolsko pismo, u obliku motu proprija, povezano je s dužnošću koja obuhvaća čitavu Crkvu, a to je – kako je napisao Sveti Otac – velikodušni prihvat maloljetnika i ranjivih osoba, te stvaranje za njih sigurne sredine, posvećujući posebnu pozornost njihovim interesima. Ta odgovornost zahtijeva stalno i duboko obraćenje u kojemu osobna svetost i moralna obveza sudjeluju u promicanju vjerodostojnosti evanđeoskoga navještaja, te u obnavljanju odgojnoga poslanja Crkve – istaknuo je Papa u motu propriju koji se uključuje u već započeti dugi put, a pojavljuje se nakon susreta o temi „Zaštita maloljetnika u Crkvi“, održanoga u Vatikanu od 21. do 24. februara.

Svrha je – napomenuo je Papa – još ojačati institucionalnu i normativnu strukturu za sprječavanje i borbu protiv zlostavljanja maloljetnika i ranjivih osoba, kako bi se u Rimskoj kuriji i u Državi Gradu Vatikanu održala zajednica koja poštuje maloljetne i ranjive osobe, i koja je svjesna njihovih pravā i potrebā, te kako bi bila pozorna na sprječavanje svakog oblika nasilja ili pak tjelesnoga, ili psihičkoga, zlostavljanja, napuštanja, nemara, lošeg postupanja ili iskorištavanja. Neka u svima dozrije svijest o dužnosti prijavljivanja zlostavljanja nadležnim tijelima i o surađivanju s njima u prevenciji i suzbijanju – napisao je Papa.

 

Zakon o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba

U Zakonu broj CCXCVII (297) o zaštiti maloljetnika i ranjivih osoba podsjeća se prije svega da se s maloljetnikom izjednačava ranjiva osoba, odnosno svaka osoba koja je bolesna, ili ima tjelesni ili psihički nedostatak, ili je lišena osobne slobode koja zapravo, pa i slučajno, ograničava njezinu sposobnost razumijevanja i želje. Zakonom je potom određeno vrijeme za zastaru, koja nastupa nakon 20 godina, a u slučaju povrjede maloljetnika, to vrijeme počinje istjecati od njegove 18. godine. Određena je, među ostalim, obveza prijave; uvjeti za saslušanje maloljetnika, istrage, sudskih rasprava, te pratnje, liječničke i socijalne, koju valja pružiti žrtvama i njihovim obiteljima.

 

Smjernice za zaštitu maloljetnika

U smjernicama se pak ističe da u izboru pastoralnih djelatnika treba kroz odgovarajuću provjeru posebno biti utvrđena prikladnost kandidatā za rad s maloljetnicima. Pastoralni djelatnici trebaju proći formaciju o rizicima što se tiče iskorištavanja, seksualnoga zlostavljanja i lošeg postupanja s maloljetnicima, kao i što se tiče sredstava za otkrivanje i sprječavanje takvih povreda. U svojim aktivnostima pastoralni djelatnici trebaju biti pozorni u odnosima s maloljetnicima, i poštovati ih, dajući im pozitivne uzore, te prijaviti odgovornima bilo kakvo ponašanje koje bi moglo biti opasno – napominje se u smjernicama u kojima se, među ostalim, navode primjeri zabranjenoga ponašanja.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: