HomevestiPapa Franjo: Svrha kaznenoga zakona nije samo kažnjavanje

Papa Franjo: Svrha kaznenoga zakona nije samo kažnjavanje

Primivši sudionike opće skupštine Papinskoga vijeća za tumačenje zakonskih propisa papa Franjo je istaknuo da svrha kaznenoga zakona nije jednostavno ta da kazni nego je on uvijek usmjeren na ponovno unošenje reda i rehabilitaciju osobe koja se okaljala kaznenim djelom

Općom skupštinom Papinskoga vijeća za tumačenje zakonskih propisa završena je revizija VI. knjige Kanonskoga prava, o kaznenim mjerama Crkve (De sanctionibus in Ecclesia). Bio je to posao na kojemu je spomenuto vijeće radilo nekoliko godina i koji – kako je rekao papa Franjo primivši 21. februara u audijenciju sudionike skupštine – ide u pravom smjeru, odnosno prema upotpunjavanju kaznenih mjera kako bi bile sustavnije i u skladu s novim situacijama i problemima sadašnjega društveno-kulturnog konteksta, te ujedno pružanju odgovarajućih sredstava za njihovu lakšu primjenu.

Razmišljajući o kaznenom zakonu, Papa je napomenuo da je riječ o pastoralnom sredstvu, te ga takvim treba uzeti u obzir i prihvatiti. Upoznavanje drugih s crkvenim zakonima i njihova primjena – dodao je – nije zapreka eventualnoj pastoralnoj djelotvornosti onih koji probleme žele riješiti bez prava, nego je jamstvo traženja nesvojevoljnih rješenja, onih doista pravednih, te stoga i uistinu pastoralnih.

Poput zakona, i kaznena sankcija, koliko god se smatra krajnjim sredstvom kojemu valja pribjegavati, treba biti ‘pastoralna’. Upravo se unutar tih smjernica ocrtava uloga biskupa koji uvijek mora biti sve više svjestan da je u svojoj Crkvi, čiji je pastir i vođa, stoga i sudac među vjernicima koji su mu povjereni. Ali, uloga sudca uvijek ima pastoralno obilježje budući da je usmjerena prema zajedništvu među članovima Božjega naroda – istaknuo je Papa. Kada ordinarij ustvrdi da nije moguće drugim načinima pastoralne brige dovoljno ukloniti sablazan, uspostaviti pravednost i popraviti krivca, tek tada treba pokrenuti sudski ili administrativni postupak za izricanje ili proglašavanje odgovarajuće kazne (usp. kan. 1341).

Nasuprot kazni koju predviđa državni zakonodavac – istaknuo je Papa – kanonska kazna ima izrazito ljekovito obilježje budući da teži, ne samo poštovanju poretka, nego i popravljanju, i ponajviše dobru samoga krivca. U konačnici, ona je pozitivno sredstvo za ostvarivanje Kraljevstva, za ponovno uspostavljanje pravednosti u zajednici vjernika, pozvanih na osobno i zajedničko posvećenje – napomenuo je papa Franjo.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: