HomevestiPapa Franjo u poruci Bartolomeju I.: Jedinstvo kršćana – nada za svijet ranjen sukobima

Papa Franjo u poruci Bartolomeju I.: Jedinstvo kršćana – nada za svijet ranjen sukobima

Na slici: Papa Franjo i carigradski ekumenski patrijarh Bartolomej I.  (Vatican Media)

Povodom blagdana svetoga Andrije, zaštitnika Carigradskoga patrijarhata, Papa je poslao poruku patrijarhu Bartolomeju I., u kojoj ističe koliko je za svijet važno jedinstvo kršćana

U svijetu ranjenom sukobima jedinstvo kršćana je znak nade koji treba sve vidljivije sjati – napisao je papa Franjo u poruci patrijarhu Bartolomeju I., na dan u koji se Crkva spominje svetoga Andrije apostola, zaštitnika Ekumenskoga carigradskog patrijarhata.

Izaslanstvo Svete Stolice u Istanbulu

Poruku je danas prijepodne pročitao kardinal Kurt Koch, predsjednik Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana, na kraju svečane božanske liturgije koju je patrijarh Bartolomej predvodio u patrijarhalnoj crkvi svetoga Jurja na Fanaru. Kardinal Koch je otputovao u Istanbul, na čelu izaslanstva Svete Stolice, u okviru tradicionalne razmjene posjeta u prigodi blagdana zaštitnikā – 29. lipnja u Rimu poradi proslave svetih Petra i Pavla, te 30. studenog na Fanaru povodom proslave svetoga Andrije.

Nadvladana nerazumijevanja iz prošlosti

Razmjena izaslanstava između rimske Crkve i carigradske Crkve, u prigodi njihovih blagdana – napisao je Papa – kroz godine je postao radosni običaj koji očituje duboku vezu koja povezuje naša dva sjedišta. Iako može izgledati da su stoljećā uzajamnoga nerazumijevanja, razlikā i šutnje ugrozili taj odnos, Duh Sveti, Duh jedinstva, dao nam je da ponovno započnemo bratski dijalog. Taj su dijalog neopozivo ponovno pokrenuli patrijarh Atenagora i papa sveti Pavao VI., a on je omogućio ponovno otkrivanje vezā zajedništva koje su uvijek postojale među dvjema zajednicama – istaknuo je papa Franjo.

Zajedno raditi za mir među narodima

Papa je potom napomenuo da su, unatoč razlikama koje su se razvile u lokalnim tradicijama i u teološkim formulacijama koje – kako je istaknuo – valja bolje razumjeti i pojasniti, naše Crkve vrlo brižno očuvale apostolsku tradiciju i nauk prvih ekumenskih sabora i crkvenih otaca. Istodobno, obje su Crkve, uz osjećaj odgovornosti prema svijetu, osjetile hitan poziv, koji uključuje sve nas koji smo kršteni, na naviještanje Evanđelja svim ljudima. Zbog toga danas možemo zajedno raditi u traženju mira među narodima, zatim za ukidanje svakog oblika ropstva, za poštovanje i dostojanstvo svakog ljudskog bića, te u brizi za stvoreno.

U potrazi za punim jedinstvom

Istaknuvši potom da je nastojanje oko ponovnoga uspostavljanja punoga zajedništva prije svega odgovor na želju Gospodina našega Isusa Krista, Papa je napomenuo da se zajedno može dati djelotvorniji odgovor na potrebe ljudi našega vremena, a posebno onih koji trpe zbog siromaštva, gladi, bolesti ili rata.

Neka se kršćani nadahnjuju bratskom ljubavlju

Papa Franjo je potom izrazio zahvalnost patrijarhu Bartolomeju za njegovu prisutnost u prigodi Dana molitve i razmišljanja za mir na Bliskom istoku, održanoga 7. srpnja u Bariju, u nazočnosti predstavnikā Crkvi iz toga vrlo izmučenoga područja, te zajamčio ekumenskom carigradskom patrijarhu svoje molitve kako bi Bog, vrelo pomirenja i mira, dao nama kršćanima da budemo jednodušni, sudionici u radostima i bolima drugih, nadahnuti bratskom ljubavlju (1Pt 3,8).

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: