HomevestiPapa Franjo želi posjetiti Japan

Papa Franjo želi posjetiti Japan

Na slici: Papa Franjo s članovima društva Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai iz Japana; Vatikan, 12. septembra 2018.  (Vatican Media)

Papa Franjo je objavio da ima želju uskoro posjetiti Japan. Učinio je to pozdravljajući članove japanskoga društva “Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai”, koje je primio danas u Maloj dvorani Pavla VI. u Vatikanu

Koristeći prigodu ovoga vašeg posjeta, želio bih vam najaviti svoju želju da sljedeće godine posjetim Japan. Nadajmo se da ću to moći učiniti – rekao je Papa, iznenadivši sve prisutne, pozdravljajući danas prijepodne skupinu članova japanskoga društva „Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai“, koje je primio u Vatikanu prije opće audijencije. Spomenuto se društvo bavi promicanjem projekata na području kulture i solidarnosti, u suradnji s ocima isusovcima koji djeluju u Japanu.

Sjećanje na prvo putovanje 4 Japanca u Europu

Papa Franjo je podsjetio kako su prije više od 400 godina, točnije 1585. godine, četiri mlada Japanca došla u Rim, u pratnji nekoliko isusovačkih misionara, kako bi posjetili tadašnjega papu, Grgura Trinaestoga. Bio je to prvi dolazak u Europu skupine predstavnika vaše velike zemlje – rekao je Papa te istaknuo srdačan doček na koji su naišli, i to ne samo u Rimu. Europljani su tada susreli Japance, a Japanci su se susreli s Europom i središtem Katoličke Crkve. Bio je to povijesni susret između dvije kulture i duhovne tradicije, na koji valja očuvati spomen, kao što to čini vaše društvo – napomenuo je Sveti Otac.

Budite veleposlanici prijateljstva i velikih vrijednosti

Putovanje je vaših mladih prethodnika u svemu trajalo više od osam godina; nije tada bilo zrakoplova – primijetio je Papa te dodao – Vaše je putovanje kraće i manje naporno. Ali, nadam se da se osjećate primljeni od Pape kao što su bili oni, te da kao i oni uživate u radosti ovoga susreta i da ste ohrabreni vratiti se u svoju zemlju kao veleposlanici prijateljstva i promicatelji velikih ljudskih i kršćanskih vrijednosti.

Religija, kultura i gospodarstvo mogu surađivati

Ti su mladi, prije 400 godina, bili sposobni za to – napomenuo je Sveti Otac te se posebno spomenuo dvojice, od kojih je jedan postao svećenik, a jedan je sve do mučeništva svjedočio svoju vjeru, i danas je blažen. Papa Franjo je potom ohrabrio sadašnje zauzimanje društva koje, povezano s isusovcima u Japanu, promiče projekte na području kulture i solidarnosti, te je posebno istaknuo ustanovljenje fonda za formaciju mladih i siročadi, zahvaljujući prinosu više japanskih poduzeća.

To je dokaz da religija, kultura i gospodarski svijet mogu mirno surađivati kako bi stvorili humaniji svijet obilježen cjelovitom ekologijom – primijetio je Papa te istaknuo – To je pravi put za budućnost našega zajedničkog doma. Ponesite vašem divnom narodu i vašoj velikoj zemlji prijateljstvo rimskoga Pape i poštovanje cijele Katoličke Crkve – rekao je na kraju papa Franjo.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: