HomevestiPapin se pohod u Čileu očekuje s velikim nestrpljenjem

Papin se pohod u Čileu očekuje s velikim nestrpljenjem

Papa Franjo će posjetiti Čile od 15. do 18. januara, a nakon toga će otputovati u Peru. Program njegova boravka u Čileu predviđa susret s državnim vlastima, misu u Santiagu za sve vjernike, susret sa svećenicima, redovnicima i redovnicama, a potom i s biskupimâ, te posjet zatvorenicama u kaznionici glavnoga čileanskog grada. Za njih se lokalna Crkva zauzima pružajući im mogućnost za posao i formaciju, u svrhu njihova budućeg ponovnog uključenja u društvo. Osim toga, papa Franjo će se susresti sa svećenicima Družbe Isusove i s mladima. Sveti će Otac također otići u grad Temuco, gdje će se susresti s domorodačkim pučanstvom, te na sjever zemlje, u Iquique, grad u kojemu zbog velikih migracija žive različiti narodi.

Crkva u Čileu s velikim nestrpljenjem očekuje dolazak pape Franje – rekao je u razgovoru za našu radijsku postaju nadbiskup kardinal Riccardo Ezzati. Veliko je iščekivanje i – kako je istaknuo – želja da ga dočeka radosno, da čuje njegove riječi, ali i da mu kaže kakva je Crkva u Čileu danas.

Riječ je, naime, o Crkvi koja se mnogo promijenila, kao i sâm Čile, u odnosu na 1987. godinu, kada je papa Wojtyła posjetio tu zemlju. Tada je vladala diktatura, a sada uvjerena demokracija. Kardinal je iz Papina programa posebno izdvojio susret sa ženama zatočenima u zatvoru glavnoga grada, te pitanje doseljeništva, ističući napore lokalne Crkve u nastojanjima oko promjene sadašnjih zakona u vezi s migracijskom pojavom, kako bi ju se učinilo što humanijom i utemeljenom na socijalnoj pravednosti.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: