HomevestiPapina molitvena nakana za januar posvećena mladima

Papina molitvena nakana za januar posvećena mladima

Na slici: Mladi u školi Djevice Marije – Papina molitvena nakana za mjesec januar

“Mladi u Marijinoj školi”, tema je Papine molitvene nakane za mjesec januar, s pogledom upravljenim prema skorom Svjetskom danu mladih koji će se održati u Panami. U videoporuci papa Franjo poziva na molitvu da mladi odgovore na Gospodinov poziv te prenose u svijetu radost Evanđelja

Vi, mladi, u Djevici Mariji imate razlog za radost i vrelo nadahnuća – rekao je papa Franjo na početku videoporuke s molitvenom nakanom za mjesec siječanj, koju je, kao uvijek, prenijela Papina svjetska molitvena mreža.

Moliti Krunicu za mir i prenositi Evanđelje

U videoporuci za siječanj ove godine, Sveti je Otac svoje misli upravio na Panamu, gdje će se, povodom Svjetskoga dana mladeži, od 22. do 27. januara okupiti na tisuće mladih iz cijeloga svijeta. Papa stoga od njih traži da iskoriste taj događaj kako bi s Marijom razmatrali Krista. Molimo Krunicu za mir, svatko na svojem jeziku. I tražite od nje snagu da možete sanjati i raditi za mir – potaknuo je papa Franjo. Molimo za mlade, posebno za one u Latinskoj Americi – dodao je – da, nasljedujući Mariju, odgovore na Gospodinov poziv kako bi u cijelom svijetu prenosili radost Evanđelja.

Svjetski dan mladih u Panami

Nakon sinode održane u listopadu prošle godine, posvećene upravo mladima, Svjetski dan mladih u Panami obilježava još jedan korak u Papinoj pozornosti prema mladim naraštajima. Stalna je, naime, pozornost pape Franje, koji je i u govoru članovima Diplomatskoga zbora, s kojima se susreo u ponedjeljak, 7. januara, podsjetio da je zadaća politike otvoriti mladima, koji su često lišeni sigurnosti, putove budućnosti, upravo inicijativama koje im omogućuju izgraditi budućnost, i to tako da pronađu postao, osnuju obitelj i odgajaju djecu.

Preuzimajući podatke Ujedinjenih naroda, Papina svjetska molitvena mreža je objavila da u svijetu danas ima oko 1.190.000.000 mladih, te spomenula procjene o broju mladih koji su sudjelovali na posebnim susretima Pape s mladima iz cijeloga svijeta, počevši od 1984. godine. Na posljednjem je svjetskom susretu na međunarodnoj razini, onom održanom u Krakowu, sudjelovalo 1.600.000 mladih. Susret u Panami je treći Svjetski susret mladih na međunarodnoj razini s papom Franjom, nakon onoga u Poljskoj i prethodnoga, održanoga 2013. godine u Riju de Janeiru.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: