HomevestiPapina poruka FAO-u: Gomilamo i rasipamo kruh siromašnih

Papina poruka FAO-u: Gomilamo i rasipamo kruh siromašnih

Povodom Svjetskoga dana hrane papa Franjo je poslao poruku Organizaciji ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu u kojoj je istaknuo da se trebamo vratiti jednostavnosti i umjerenosti u načinu života, kako bismo njegovali zdrav odnos sa samima sobom, s braćom i sa sredinom u kojoj živimo

Okrutno je, nepravedno i paradoksalno da danas ima hrane za sve ljude, ali svi ne mogu do nje; ili da postoje područja u svijetu na kojima se hrana rasipa, baca, pretjerano konzumira ili namjenjuje u druge svrhe koje nisu prehrambene – snažne su riječi pape Franje koje je uputio glavnom ravnatelju FAO-a, Organizacije ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu (FAO), u prigodi Svjetskog dana hrane čija ovogodišnja tema glasi „Naše je djelovanje naša budućnost. Zdrava prehrana za svijet bez gladi“. To je trenutak za razmišljanje – napomenuo je Papa – kako bismo svake godine dali odjek brojnoj našoj braći koja i dalje trpe zbog gladi i neishranjenosti.

 

Hrana – kanal uništenja

Papa je u poruci istaknuo da hrana prestaje biti sredstvo za život i postaje kanal osobnoga uništenja, te podsjetio da u odnosu na 820 milijuna gladnih ljudi, ima gotovo 700 milijuna pretilih, koji su žrtve pogrješnih prehrambenih navika. Ta se pojava proširila i u zemljama malih prihoda, jer kopiraju prehrambene uzore razvijenih područja. Zbog toga dolazi do širenja bolestī koje uzrokuje neuravnoteženost zbog pretjerivanja, kao što je dijabetes, kardiovaskularne bolesti i drugi oblici degenerativnih bolesti, ili pak neuravnoteženost zbog nedostatka koja uzrokuje sve veći broj umrlih zbog anoreksije i bulimije.

 

Promjena smjera

Potrebna je stoga promjena našega načina ponašanja, a prehrana je važna polazna točka – primijetio je Papa te dodao – Živimo zahvaljujući plodovima svega stvorenoga i ne možemo ih svesti na puki objekt uporabe i vlasništva. Put koji valja prijeći jest njegovanje načina života nadahnutoga zahvalnošću za ono što nam se daje, u traženju umjerenosti, skromnosti, uzdržljivosti, vladanja sobom i solidarnosti; sve su to krjeposti koje prate ljudsku povijest.

Riječ je o povratku na jednostavnost i umjerenost, uz pozornost na potrebe drugih, kako bi se učvrstile naše veze u bratstvu koje teži općem dobru i koje izbjegava individualizam i egocentrizam koji samo uzrokuju glad i društvenu nejednakost. Potreban je – prema Papinim riječima – takav stil života koji će nam omogućiti da njegujemo zdravi odnos sa samima sobom, s našom braćom i sredinom u kojoj živimo.

 

Obitelj – mjesto na kojemu se uči stil novoga života

Ističući zauzimanje Organizacije ujedinjenih naroda za prehranu i poljoprivredu za zaštitu seoske obitelji i promicanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Papa je istaknuo da se, zahvaljujući ženskoj i majčinskoj osjećajnosti, u obiteljskoj sredini uči uživati u plodovima zemlje ne zlorabeći ih, i otkrivaju se također najbolja sredstva za širenje stila života koji poštuje osobno i zajedničko dobro.

 

Ne tržište nego osoba

Borba protiv gladi i neishranjenosti neće završiti sve dok će prevladavati isključivo logika tržišta i dok će se tražiti zarada pod svaku cijenu, svodeći hranu na puki trgovački proizvod podložan financijskim špekulacijama, i iskrivljavajući njezinu kulturalnu, društvenu i snažnu simboličku vrijednost – napisao je Papa. Samo je jedan put; valja se pobrinuti za čovjeka, posebice za one koji nemaju hrane. Kada ljudsko biće bude postavljeno na mjesto koje mu pripada, tada će pothvati humanitarne pomoći i razvojni programi imati veći utjecaj i dat će očekivane rezultate. Ne smijemo zaboraviti da je ono što gomilamo i rasipamo kruh siromašnih – istaknuo je papa Franjo.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: