Homelokalne vestiPoziv na svestranu pomoć u obnovi Marijanuma

Poziv na svestranu pomoć u obnovi Marijanuma

Impozantno svetilište – župna i katedralna Crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru – koje, nažalost, nikad nije bilo dovršeno, a tokom poslednjih decenija ugroženo je razornom vlagom – svedok je neobične istorije i dragocenog susreta naroda i Crkava; pravi je izraz najautentičnijeg vapaja za duhovnošću i vredan spomenik kulture i umetnosti, a ujedno prilika za nova velika proročka povezivanja! Naša katedrala, kao majka svih crkava naše Beogradske nadbiskupije, vapi, dakle, za neodložnim dovršenjem i svestranom obnovom.

Projekat obnove i uređenja vrlo je kompleksan i dugotrajan. Ostvarivaće se u više faza, da bi se najzad došlo do uređenja same katedrale i celog kompleksa Marijanuma kao centra susreta i permanentnog obrazovnog procesa.

Stoga, još jednom, pozivam sve vernike i ljude dobre volje da se što bolje upoznaju s istorijatom katedrale i čitavog kompleksa; da prema svojim mogućnostima pruže i finansijsku podršku kroz donacije, a pogotovo da se iskrenog i otvorenog srca pridruže molitvama i bogosluženjima za blagoslov i uspeh svih radova, za pronalazak novih saradnika i donatora, kako bi sve moglo služiti Božjoj i Marijinoj slavi i spasu ljudskih bića.

Kao pastiru Beogradske nadbiskupije, dužnost mi je da se brinem o duhovnom napretku celokupnog Božjeg naroda, ali i o obnovi naših dobara. Stoga, kao poziv na još svestraniju molitvu i kao podsticaj na oživljavanje hodočašća u našu katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije, te kao potporu za materijalnu obnovu ustanove Marijanum, pozivam sve vernike na molitveno okupljanje pred našom nebeskom Majkom svake prve subote u mesecu, kako je na to podsticala i sama Gospa u Fatimi. S ovim ispovedanjem našeg potpunog poverenja u Bogorodicu započinjemo ove 2019. godine u mesecu junu, to jest 1. juna u 18 sati.

Zato određujem da se svake prve subote u našoj katedrali slave mise po „zbirnoj-kolektivnoj“ nakani, to jest da se slavi jedna misa s više nakana. Stipendijumi „kolektivnih“ misnih nakana biti će namenjeni obnovi naše katedrale i čitavog Marijanuma. Pozivam sve vas vernike Beogradske nadbiskupije da svoje molitvene nakane uključite upravo u „kolektivne“ misne nakane, to jest da svojim prilogom za misnu nakanu pripomognete obnovu ovog marijanskog centra. Svoje misne nakane možete preneti u sakristiji katedrale svake prve subote u mesecu, pre ili posle misnog slavlja. U zajedničkoj molitvi sve naše nakane predstavićemo Gospi – Majci Mariji.

Sećamo se kako umirući Božji Sin predaje svom učeniku – pa i svima nama – svoju presvetu Majku kao NAŠU MAJKU: „Evo ti Majke“ (Iv 19, 27). Isus – naš Život i naše Uskrsnuće – poručuje nam da bez majke nema života. Svima nama potrebna je zemaljska i nebeska Majka – telesna, ali iznad svega duhovna Majka.

Ustanova Marijanum govori svakom pojedincu i svakoj zajednici: Evo ti Majke.

Poput voljenog učenika – i ti je uzmi u svoj život

Zahvalan za vaše molitve i vašu pomoć u bilo kojem vidu, rado se molim za vas, blagosiljajući vašu spremnost da doprinesete ostvarenju ovog projekta!

 

U Beogradu, na blagdan Marije Pomoćnice Kršćana, 24. 5. 2019.

 

† Stanislav Hočevar,

beogradski nadbiskup i metropolit

FOLLOW US ON: