Homelokalne vestiPredstavljeni prevodi enciklika Laudato si’ i Fratelli tutti

Predstavljeni prevodi enciklika Laudato si’ i Fratelli tutti

U sredu, 7. decembra, u dvorani Pastoralnog centra Papa Ivan Dobri upriličena je promocija prevoda dve poslednje enciklike papa Franje: Laudato si: Enciklika o brizi za zajednički dom i Fratelli tutti: Enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu.

 

Prisutnima se prvo obratio umirovljeni nadbiskup mons. Stanislav Hočevar, koji je u svom pozdravnom govoru istaknuo značaj prevoda enciklika (prevodioci: Miloš Vulić i Jovana Arsić Vulić), kao i činjenicu da su se enciklike po prvi put štampale na ćiriličnom pismu. Umirovljeni nadbiskup Hočevar naglasio je i važnost ovih tekstova kao i trenutak u kojem su se pojavile, a koji je on definisao kao trenutak “pritiska globalizacije”.

 

U nastavku se prisutnima obratio Miloš Vulić, doktorand Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu i istraživač u oblasti međunarodnih i evropskih studija, koji je ujedno i koprevodilac enciklika. On je posebno istakao društveno-politički kontekst koji u mnogome oblikuju globalne krize koje zahtevaju globalne odgovore, bazirane na održivosti. Po njemu, ove enciklike upravo predstavljaju jedan od tih odgovora, koji se uobličava kroz dijalog teologije sa antropologijom, ekologijom i politikologijom.

 

Na kraju, je o enciklikama nadahnuto govorio prof. dr Vladimir Dugalić, profesor Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Juraja Štrosmajera u Osijeku. Profesor se osvrnuo pre svega na razvoj socijalnog učenja Katoličke crkve, rekavši da enciklike Laudato si’ i Fratelli tutti predstavljaju poslednje u nizu socijalnih enciklika, ali i da sa apostolskom pobudnicom Evangelii gaudium predstavljaju triptih socijalnog učenja pape Franje. Govoreći o njihovom nastanku naglasio je da su ove enciklike rođene iz iskustva susreta, prva sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem i druga sa Velikim imamom Al-Tajibom. Takođe, je napravio i razliku izmežu caritas-a i socijalnog učenja, rekavši da je caritas tu da pomogne siromašnima, a da je socijalno učenje tu da do siromaštva uopšte i ne dođe. Na tom tragu profesor je zaključio da je socijalno učenje specifičan oblik duhovnosti vernika laika.

 

Nakon izlaganja usledila je diskusija, u kojoj su uzeli učešća mnogi prisutni. Vlč. Mihael Sokol, direktor Pastoralnog centra, rektor Marijanuma i katedralni župnik, koji je vodio ceo program, zahvalio se svima, a posebno prevodiocima i predavačima. Nakon završene promocije, posetioci su uz prigodan koktel u prostorijama Patoralnog centra nastavili razgovor i druženje.

 

KMC

FOLLOW US ON: