HomevestiPromicati ljudska prava globalno – Graditi budućnost Europe na temeljima solidarnosti i dijeljenju odgovornosti

Promicati ljudska prava globalno – Graditi budućnost Europe na temeljima solidarnosti i dijeljenju odgovornosti

U zajedničkoj izjavi Caritasa Europa i Caritasa Afrika uz Dan ljudskih prava ističe se „Želimo da u budućoj Europi riječi poput demokracija, pravda, solidarnost i jednakost nešto znače. Želimo da Europska unija ispiše novu stranicu povijesti, u kojoj će ljudska prava biti manje cilj, a više zbilja“.

Glavna tajnica Caritasa Europa Maria Nyman istaknula je: „U prigodi Dana ljudskih prava, Caritas Afrika i Caritas Europa potiču vođe Europske unije (EU) da Konferenciju o budućnosti Europe najbolje što mogu iskoriste da EU preuzme snažniju globalnu ulogu u potpori ljudskih prava. Ohrabrujemo vođe EU da se uključe u dijalog o kršenju ljudskih prava sa svojim afričkim partnerima u zemljama krhkih političkih zemljovida,  koje danas potresaju građanski nemiri, vojni udari i ekonomske nejednakosti. Preuzeti jaču vodeću ulogu ne zahtijeva iznova izumiti kotač, nego radije poduzimati korake koji bolje odražavaju temeljne vrijednosti EU i provoditi preuzete obaveze.

Kao  vjerske organizacije koje djeluju na lokalnim razinama u Africi i Europi, naše članice svjedoče konkretnom utjecaju politika EU na živote ljudi koji su iskusili siromaštvo i isključivost. One znaju da, u nekim područjima, politike EU ne služe dobrobiti siromašnih i da stvari treba mijenjati. U istraživanju koje je nedavno na Konferenciji o budućnosti Europe proveo Caritas Europa, organizacije članice stalno su zahtijevale da vanjsko djelovanje EU bude koherentnije u odnosu na njezine temeljne vrijednosti.”

„Caritas prihvaća europska načela ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, i želimo da to u svojemu vanjskom djelovanju čini i EU brinući se za potrebe sadašnjeg i budućih naraštaja.“

Izvršni tajnik Caritasa Afrika Albert Mashika istaknuo je: „Žalimo što neke od trenutačnih politika EU pridonose trajnim oblicima nepravde i vode na profitu zasnovan ekonomski model koji djeluje nauštrb okoliša, čovjekova dostojanstva i prava lokalnih zajednica na globalnom Jugu.

Iz naše perspektive, za vanjsko djelovanje EU u služenju ljudima unutar i izvan Europe ponajprije je potrebna poniznost. Ključno je da donositelji odluka u EU uvide negativan utjecaj koji je Europa imala, i još uvijek ima, u drugim regijama, te da preuzme odgovornost da se suoči sa strukturnim problemima koji uzrokuju siromaštvo, nejednakosti, kršenja ljudskih prava, klimatske katastrofe i prisilna raseljavanja.

U nekim je područjima potreba za političkom voljom da se iskreno suoči sa sustavnim pitanjima očitija. Osobitu žurnost prepoznajemo glede potrebe za politikama pravednije trgovine i u provedbi načela društvene odgovornosti te dubinske analize ljudskih prava u suradnji s privatnim sektorom, kako bi se iskorijenile izrabljivačke prakse, odgovorilo na prava i potrebe lokalnog stanovništva i bolje pridonijelo ekonomiji koja u središtu ima čovjeka. Prepoznajemo također žurnu potrebu za smanjenjem izvoza oružja kao i za prekidom suradnje s diktaturama i vladama koje ne poštuju ljudska prava. U drugim područjima već postoje mogućnosti da EU ostvari važniju globalnu ulogu. Naprimjer, ako bi se vanjska dimenzija novoga Akcijskog plana socijalne ekonomije EU provela ambiciozno, ona bi mogla postati moćno oruđe za smanjenje izrabljivačkih praksa i rast potpore gospodarskim aktivnostima koje imaju pozitivan socijalni i okolišni utjecaj na društvo.

Zabrinuti smo, međutim, jer u korištenju određenim mogućnostima ne ide u dobrom smjeru. Novo partnerstvo EU i Afrike, naprimjer, trebalo bi biti vođeno pristupom usredotočenom na ljude. Neki, međutim, prioriteti predloženi na nedavnom AU-EU ministarskom sastanku nisu na tom tragu. Ambiciozni konkretni oblici djelovanja u širenju sigurnih i uređenih putova za migracije i mobilnost, kao i potpore civilnom društvu u mirovnim naporima neke su od aktivnosti nužnih za istinski pristup usredotočen na čovjeka i zasnovan na ljudskim pravima koje, međutim nedostaju u zajedničkoj izjavi AU-EU.

Prije 6. sastanka AU-EU koji će se održati iduće godine, potičemo EU i afričke vođe da dogovore nov partnerski okvir koji će omogućiti EU da odigra smisleniju i konstruktivniju ulogu u globalnom promicanju ljudskih prava.”

Caritas Europa i Caritas Afrika dvije su od sedam regija Caritasa Internationalis, globalne konfederacije Caritasa. Caritas Afrika je mreža koja se sastoji od 46 Caritasovih organizacija u 46 afričkih zemalja. Organizacije članice Caritasa Afrika dio su lokalnih zajednica kojima služe. Usredotočene su na ljudski razvoj, izgradnju mira i ekonomske pravde nastojeći odgovoriti na neke od najvećih i najsloženijih svjetskih humanitarnih žurnih akcija. Caritas Europa je mreža 49 Caritasovih organizacija u 46 europskih zemalja.

Dan ljudskih prava obilježava se svake godine 10. decembra – na dan na koji je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila Opću deklaraciju o ljudskim pravima. Tema Dana ljudskih prava 2021. godine je „Jednakost – smanjivati nejednakosti, promicati ljudska prava“.

(IKA/KMC)

FOLLOW US ON: