Homelokalne vestiPROMOCIJA ZBORNIKA ’’JEDNA, SVETA, OPŠTA I APOSTOLSKA CRKVA HRISTOVA’’

PROMOCIJA ZBORNIKA ’’JEDNA, SVETA, OPŠTA I APOSTOLSKA CRKVA HRISTOVA’’

Na dan kada se Katolička crkva seća apostola i mučenika rimskih, 28 juna, a Pravoslavna, posebno u Srbiji, mučenika srpskih, Gospod je blagoizvoleo da se u srpskoj prestonici, opet susretnu Istok i Zapad. Povod ovog susreta bio je još jedan izdavački poduhvat Beogradske nadbiskupije. Ovog puta čitaoce smo obradovali štampanjem zbornika radova sa međunarodnog simpozijuma u čast 20. godišnjice od upokojenja velikog dominikanskog i ekumenskog teologa Iva Kongara, kao i izlaska njegove knjige Devet vekova kasnije – Beleške uz Istočni raskol (Beograd 2015).

Zbornik ’’JEDNA, SVETA, OPŠTA I APOSTOLSKA HRISTOVA CRKVA – Kongarovi pogledi u prošlost – otvaranje perspektiva budućnosti’’ izlazi na godišnjicu pomenutog simpozijuma održanog prošle godine na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Uz Kongarovu knjigu Devet vekova kasnije – Beleške uz Istočni raskol, zbornik predstavlja nešto potpuno novo što se nudi srpskoj teologiji, a to je jedan novi pogled na ekumenizam, rekli bismo neopterećen onim što inače opterećuje dijalog. Kongar na centralno mesto postavlja Hrista, a ne cara, državu, naciju i tako dovodi do jedne potpuno nove perspektive, perspektive koja priža ruku. U tom duhu izlazi i ovaj zbornik radova. Svaki od autora, kako katoličkih, tako i pravoslavnih, čiji se radovi nalaze u ovom zborniku, pokušava da u svom tekstu jasno ekumenizam vrati u eklisiološke okvire, tj. u okvire Crkve i zbog toga Beogradska nadbiskupija na svoje najnovije izdanje može biti posebno ponosna.

U punoj Sali dvorane ckve Krista Kralja, nakon uvodnog muzičkog programa, prisutne je pozdravio Preuzvišeni otac nadbiskup mons. Stanislav Hočevar, nakon čega je zbornik  biranim rečima predstavio prof. dr Benedikt Vujica. On je sažeto i jasno govorio o autorima i temama, naglašavajući poseban dar svakog od njih koji se u tekstovima prepoznaje.

Reči zahvalnosti ispred Beogradske nadbiskupije posebno je uputio kancelar don Aleksandar Kovačević. Kancelar se u svom obraćanju setio svih onih koji su na bilo koji način doprineli da zbornik ugleda svetlo dana, podsetivši da će se još predanije raditi na ediciji studia oekumenica.

Nakon kraće pauze u kojoj su gosti mogli da uživaju u muzičkom programu, don Jovan Vejin je najavio centralno predavanje koje je ujedni i zatvorilo promociju. Na temu: Papinski primat – temelj i prijepor crkvenog jedinstva, predavanje je održao prof. dr sc Niko Ikić sa katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu. Profesor Ikić je odmah na početku svog izlaganja rekao da će se pre svega baviti istoriskim shvatanjima primata. Predavanje je otpočelo u stilu samog profesora, precizno i slokovito, pa je tako on ekumenizam predstavio kroz sliku izgradnje jednog mosta, gde je investitor Isus, izvođači – Crkve, projektanti – teolozi, lokacija – Istok i Zapad, konstrukcija – dogme, a vrednost radova – jedinstvo Crkve! Na dalje, profesor se osvrnuo na pre svega Prvi i Drugi vatikanski koncil, naglasivši da je Prvi zastupao model ustrojstva monarhijske piramide, te je zato bilo teško shvatljivo, tačnije neshvatljivo na Istoku. Sa druge strane, Drugi vatikanski koncil, zalagao se za jednu eklisiologiju koja povezuje primat i episkopat, pa bi to po profesoru Ikiću bio model jedne mreže. U nastavku se govorilo o raznim dokumentima, istorijskim prilikama i neprilikama i svim pojedinostima koje su uticale na ovakvo shvatanje primata. Ono što je posebno profesor tokom čitavog predavanja naglašavao, to je da je potrebnije od svega da se i katolički i pravoslavni teolozi vrate shvatanju primata iz prva tri veka hrišćanstva i evharistijskoj (communio) eklisiologiji. Profesor Ikić je na kraju zaključio da nema primata bez sinodalnosti, ni sinodalnosti bez primata.

Na kraju je otac nadbiskup još jednom zahvalio svima na uloženom trudu i ljubavi da se o ekumenizmu razgovara i piše. Ipak, zbornika ne bi bilo da pored autora, nije bilo i onih koji su svojim donacijama pomogli štampanje. Zbog svesrdne pomoći u vidu donacija, nadbiskup je dodelio posebne zahvalnice: Upravi sa saradnju s Crkvama i Verskim zajednicama Ministarstva pravde Republike Srbije i Fondaciji Kondrad Adenauer. Posebne zahvalnice Preuzvišeni je uručio akademiku dr Predragu Puzoviću, dekanu PBF-a u Beogradu, kao i samom fakultetu na velikoj pomoći oko organizovanja prošlogodišnjeg simpozijuma.

Nakon ovakvog događaja najprikladnije je ponoviti reči velikog teologa kardinala Valtera Kaspera, koje krase korice i našeg najnovijeg izdanja: Koliko je dugačak put koji je pre nama? Ne znam. Nemam iluzija o nevoljama koje stoje pred nama. Isto tako, ne bismo smeli da Božjem Duhu, koji upravlja Crkvom, postavimo granice. Božiji Sveti Duh uvek iznova priređuje iznenađenja. Nama ostaje da sa strpljenjem, koje je sestra nade, radimo na daljem razvoju communio-eklisiologije i da molimo za potpuno jedinstvo.

(kmc)

FOLLOW US ON: