Homelokalne vestiProslava Rođenja Blažene Djevice Marije – Male Gospe u katedrali

Proslava Rođenja Blažene Djevice Marije – Male Gospe u katedrali

Svečano misno slavlje na Malu Gospu, 8. septembra u u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije u Beogradu, okupilo je vernike grada Beograda ne bi li ovom prilikom zahvalili svojoj Nebeskoj Majci za sve primljene milosti i na taj način u zajedništvu proslavili praznik Njenog rođenja. Svečano misno slavlje ovom prilikom predvodio je mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit uz koncelebraciju sveštenika grada Beograda.

Nadbiskup Hočevar je u svojoj propovedi istakao značaj majčinstva, dara koji je dat svakoj ženi i po kojemu svaka žena postaje saradnicom u Božijem planu spasenja. Svaka žena, postavši majkom na taj način upravo poput Djevice Marije, izgovara svoje „da“ Bogu. Dok svako dete i dar života nije zasluga ljudi već čisti dar Boga i čudo Božije milosti dato ljudima. Svaki novi život je dar, istakao je nadbiskup.
Dodajući još i to da čovek, kao ljudsko biće, a samim tim i Božija kreacija, ne sme da postane pasivan već po snazi Duha Svetoga koju je svaki od vernika na krizmi primio treba postati aktivni saradnik ne samo u životu već i u planu Božijeg spasenja. Nadbiskup Hočevar je zaključio da pukim posmatranjem situacije kakva jeste i pasivnošću, nijedan čovek a posebno vernik neće moći da postane oruđe u rukama svoga Stvoritelja.

Marija Antonela Kanelić/KMC

FOLLOW US ON: