Homenajave„Savijest ‒ izraz dostojanstva ljudske osobe“ tema je četvrte korizmene tribine

„Savijest ‒ izraz dostojanstva ljudske osobe“ tema je četvrte korizmene tribine

Korizmeni petak, 1. aprila 2022. godine, rezerviran je za četvrtu u nizu Tribinu korizmenih petaka i to s temom: „Savijest izraz dostojanstva ljudske osobe“. Gošća tribine biti će doc. dr. sc. Martina s. Ana Begić s Katoličkog bogoslovnog fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tribina započinje u 19.00 sati, a biti će održana u katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije, Hadži Milentijeva 75, Beograd (Multimedijalna dvorana Pastoralnog centra Papa Ivan Dobri).

Prije same tribine mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolit, u katedrali će u 17.30 sati predvoditi pobožnost križnoga puta, a u 18.00 sati misno slavlje. Za vrijeme pobožnosti Križnoga puta svećenici će biti na raspolaganju za sakrament ispovijedi.

Martina s. Ana Begić, redovnica, članica Kongregacija sv. Anđela čuvara sestara dominikanki, rođena je 4. decembra 1979. u Splitu. Osnovnu školu završila je u Kostanju (općina Omiš), a srednju školu pohađala je u Omišu. Akademske godine 1998/1999. upisala je filozofsko teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji zamrzava na dvije godine radi redovničke formacije, te ga uspješno završava 2006. i stječe naslov diplomiranog teologa. Nakon trogodišnjega vjeroučiteljskog rada (2005.-2008.) u Osnovnoj i Srednjoj školi u Korčuli, Fakultetsko vijeće KBF-a Sveučilišta u Zagrebu na IV. redovitoj sjednici, održanoj 25. januara, nakon provedenog natječaja, izabralo ju je 2008. godine na istraživačko radno mjesto znanstvenog novaka na znanstveno istraživačkom projektu Fakulteta „Hrvati, unionizam i ekumenizam (XV.-XX. st.)“ (203-2032635-3139) te u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta na Katedri moralne teologije. Od 2010. godine, sudjeluje u znanstvenoistraživačkom projektu „Supsidijarnost u hrvatskom društvu“ (203-1941533-0732).

Godine 2008./2009. upisala je na istome Fakultetu poslijediplomski znanstveni studij iz specijalizacije moralne teologije, na kojem je 2011. postigla licencijat (lic. theol./mr sc.), a 2014. godine  izabrana je u zvanje znanstvene novakinje – poslijedoktoranda na Katedri moralne teologije Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2017. u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje teologija te 2018. u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Od akademske godine 2011./2012. predaje izborne kolegije i seminare na katedri moralne teologije, a od akad. god. 2015./2016. i obvezne kolegije iz područja osnovne i posebne moralne teologije. Na Filozofsko-teološkom studiju izvodi kolegij „Posebna moralna teologija I“, a na smjeru Religijske pedagogije i katehetike kolegij „Osnovna moralna teologija“. Kao vanjski predavač izvodila je kolegije iz područja specijalne moralne teologije na teološkom smjeru Filozofskog fakulteta Družbe Isusove, a od akad. godine 2019./2020. izvodi obvezatni kolegij „Spolni i ženidbeni moral“ na katedri moralne teologije na Katoličko bogoslovnom fakultetu u Đakovu, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku.

Od godine 2013. članica je Hrvatskog mariološkog instituta Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2015. i Europskog društva za katoličku teologiju – Hrvatska sekcija. Od 2016. godine članica je etičkog povjerenstva Klinike za psihijatriju Vrapče. Pri KBF-u članica je Povjerenstva za provedbu razredbenih ispita i Povjerenstva za pastoral studenata KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.

Osim znanstvenog rada bavi se i pastoralom duhovnih zvanja te je više od deset godina bila voditeljica Povjerenstva za pastoral duhovnih zvanja pri Hrvatskoj konferenciji viših redovničkih poglavara i poglavarica, a trenutno je članica i vijeća za pastoral duhovnih zvanja pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji. Od 2016. do 2018. aktivno je sudjelovala kao izabrana članica u ime redovnica Zagrebačke nadbiskupije u radu Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije.

FOLLOW US ON: