Homelokalne vestiBiskup Stojanov predvodio misno slavlje u župi Sv. Ćirila i Metodija u Beogradu

Biskup Stojanov predvodio misno slavlje u župi Sv. Ćirila i Metodija u Beogradu

Svečano misno slavlje u nedelju, 2. juna u crkvi Sv. Ćirila i Metodija u Beogradu predvodio je skopski biskup mons. Kiro Stojanov uz koncelebraciju o. Lojza Letonje, župnika župe svetih Ćirila i Metodija i o. Petra Taševa, duhovnog pomoćnika ove župe.

Ovim misnim slavljem, u crkvi svetih Ćirila i Metodija proslavljena je svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelova. Mons. Kiro Stojanov boravio je u Beogradu povodom 41 zasedanja Međunarodne biskupske konferencije Sv. Ćirila i Metodija, koje se održava u Beogradu.

Na početku misnog slavlja, župnik o. Lojze pozdravio je predsedatelja mons. Stojanova, koji je ovo prilikom istakao i važne istorijske činjenice koje spajaju biskupiju iz koje gost dolazi sa župom u kojoj će predvoditi misno slavlje u čast Presvetog Tijela i Krvi Kristove; počevši od toga da je on treći naslednik Ivana F. Gnidoveca, po čijem zagovoru vernici ove župe nakon svakog misnog slavlja mole za njegovu beatifikaciju; zatim povezanost i zajedništvo u nebeskim zaštitnicima – Sv. Ćirilom i Metodijem i na koncu Blagovesti koja je krnula upravo iz Skoplja, a danas je list Beogradske nadbiskupije koji sve spaja.

Osvrnuvši se na misna čitanja, propovednik je istakao značaj saveza – u vidu 10 Božjih zapovesti koje i danas pozivaju čoveka da se zapita “kako stupiti u savez sa Bogom; kako ostvariti spasenje za kojim čezne svaki čovek?”, nastavivši dalje svoje razmatranje o evanđelju koje ova svetkovina stavlja pred vernike rekavši da “ova pitanja vode nas u dvoranu Poslednje večere. Ta večera, bila je večera sećanja i oslobođenja, bila je trenutak sećanja na egipatsko ropstvo i čudesno spasenje u žrtvi pashalnog jagnjeta.”

Biskup Stojanov je ovom prilikom govorio i o samoj svetkovini Tijelova istakavši da “na našim oltarima, pred našim očima događa se isto ono što se dogodilo na Poslednjoj večeri. U Euharistiji je uvek na delu Bog koji nas približava sebi da nas sjedini sa sobom i učini dionicima Božanske naravi.” Nastavivši nadalje svoju propoved razmišljanjem o slugi Božijem Ivanu F. Gnidovecu i njegovoj gorljivost za Presvetim Oltarskim Sakramentom. “To je bio čovek koji je imao veliko poštovanje prema svetoj Euharistiji, koji je znao satima sedeti pred samim Presvetim Oltarskim Sakramentom u molitvi, zatim sve procesije koje je vodio u samom gradu Skoplju i u trenucima kada je bilo najteže on je bio gorljivi svedok vere”, istakao je biskup Stojanov.

“Iako živimo u moru ostalih veroispovesti, iako smo manjina ili dijaspora, to ne znači da mi nismo svedoci naše crkve. Budimo pravi svedoci, budimo junaci kršćanstva, propovedajmo pravu reč i budimo sigurni da ćemo našom molitvom, rečima i delima uz Božju pomoć i ruku nadići i prevazići sve probleme i poteškoće ovoga vremena”, zaključio je svoju propoved mons. Stojanov.

Nakon mise usledila je procesija sa Presvetim Oltarskim Sakramentom u dvorištu župe.

 

Marija Antonela Kanelić

 

FOLLOW US ON: