HomevestiSolidarnost i jednakost su temeljne vrijednosti uključivog društva

Solidarnost i jednakost su temeljne vrijednosti uključivog društva

Solidarnost i jednakost među temeljnim su vrijednostima na kojima je izgrađeno europsko društvo, koje bi trebalo težiti uključivosti i miru

Isusovačka služba za izbjeglice – JRS na europskoj i nacionalnim razinama započinje zagovaračku kampanju ususret predstojećim Europskim izborima u maju ove godine, koji će utjecati na buduće politike i strategije vezane i uz važna pitanja prihvata, zaštite i integracije izbjeglica. Jenda od temeljnih vrijednosti i misija JRS-a diljem svijeta, uz pratiti i služiti je i zagovarati potrebe i prava svih prisilno raseljenih osoba ispred institucija, donositelja odluka i lokalne zajednice, s ciljem poticanja donošenja i provođenja pravednih, humanih i uključivih odluka, posebice onih koje se tiču najugroženijih skupina.

Solidarnost i jednakost među temeljnim su vrijednostima na kojima je izgrađeno europsko društvo, koje bi trebalo težiti uključivosti i miru. Solidarnost podrazumijeva da snažniji članovi društva trebaju pomoći najslabijima. Jednakost podrazumijeva da nema mjesta diskriminaciji i da težimo društvu u kojem svi imaju jednake mogućnosti.

Posljednjih godina u diskursu o migraciji u Europi sve više dominira rasistička i ksenofobična retorika. Nekoliko političkih sila sustavno povezuje migracije sa sigurnosnim pitanjima, predstavljajući migrante kao prijetnju europskoj dobrobiti, pa čak i identitetu. To je pobudilo stvaranje osjećaja straha i protuimigracijskoga stava među lokalnim stanovništvom diljem Europe, čak i u zemljama s vrlo niskim brojem migranata.

Diskriminacija je nesumnjivo važna prepreka uključivanju migranata. U studiji koju je provela Agencija Europske unije za temeljna prava, četiri od 10 ispitanika (38%) osjećali su se diskriminiranima u posljednjih pet godina zbog svoga etničkoga podrijetla ili imigrantske pozadine u jednom ili više područja svakodnevnog života, uključujući i traženje posla ili doma.

Ono što se pri zagovaranju isključivanja zaboravlja jest da migracija i raznolikost dovode do talenata, kompetencija i novih ideja, koje obogaćuju društvo i mogu pozitivno pridonijeti njegovu razvoju. Poštivanje vrijednosti solidarnosti i jednakosti ne znači omogućavanje tih vrijednosti samo vlastitim državljanima, već težnju ka uključivanju svih. To će u konačnici koristiti društvu u cjelini.

Iskustvo JRS-a pokazuje da, suprotno vidljivom protuimigracijskom diskursu, diljem Europe postoji rasprostranjena podrška za uključivanje migranata i izbjeglica u naša društva. Mnogi građani EU-a, zajedno s pridošlicama, svakodnevno rade na izgradnji uključivih zajednica. Iako je odgovornost za prihvaćanje, zaštitu i olakšavanje integracije migranata i izbjeglica prvenstveno na vlastima, zalaganje građana ključni je element u radu na društvenoj uključenosti, omogućavanju razumijevanja među različitim zajednicama i učinkovitoj borbi protiv rasizma i ksenofobije u korist društva u cjelini.

Primjer toga je i hrvatski JRS čiji su djelatnici nedavno s velikim veseljem dopratili svoje nove sugrađane u njihove školske klupe, gdje će u narednim mjesecima vježbati i učiti zanimanje njegovatelja/ice!

Ovim JRS nastavlja, koristeći mjeru osposobljavanje na radnom mjestu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb i Domom za starije i nemoćne osobe Sanatorij Ćorluka, pružati podršku u procesu prekvalifikacije, učenju hrvatskoj jezika i stjecanju vještina bitnih za obavljanje ovoga posla – baš u Hrvatskoj. U ovaj je program uključeno 9 osoba koje su dobile međunarodnu zaštitu u RH, među kojima su i samohrane majke, kojima je budućnost uz stečeno zanimanje i mogućnost zaposlenja za koje doista postoji potreba na našem tržištu rada, odličan vjetar u leđa, poticaj u integraciji i zalog sretnije i sigurnije budućnosti u Hrvatskoj. Uključujući članove obitelji osoba koje se ovim programom, uz rad, školuju za njegovate/ice, više od 40 osoba, od kojih najviše djece, izravno će biti pozitivno zahvaćeno rezultatima mjere: učenje jezika, zanimanje i zaposlenje, integracija, socijalizacija, stvaranje mreže kontakata, osamostaljivanje, podizdanje samopouzdanja, druženje, podrška, doprinos vlastitoj obitelji i društvu u cjelini.

Ponekad neće biti lako, no spremni smo na sve izazove i tu smo da hrabrimo i potičemo kada bude teško, sretni što ćemo za nagradu dobiti ohrabrene nove susjede, vješte, vrijedne i za svoj trud nagrađene ljude! – poručuje iz Isusovačke službe za izbjeglice.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: