Homelokalne vestiSvako je stvorenje Božje dobro

Svako je stvorenje Božje dobro

Svetski molitveni dan je ekumenski pokret, raširen u celom svetu, koji su osmislile i vode žene. Svake godine, ekumenska grupa žena svedoči snagu zajedništva, saosećanja i poštovanja za druge. Ono što Bog stvori i vodi uvek je dobro. Skromni prilog u vidu miodara namenjen je Edukativnom centru za osobe sa posebnim potrebama.

Svetski molitveni dan žena koji su pripremile žene Surinama, obeležen je ove godine 2. marta u franjevačkoj crkvi Sveti Ivan Krstitelj u Zemunu. Vremenske prilike su onemogućile mnoge da se priključe molitvi i zahvaljivanju za Surinam, zemlju bogatog biljnog i životinjskog sveta, u kojoj ljudi različitih narodnosti žive u miru jedni sa drugima. No ipak, u skoro punoj crkvi, žene različitih hrišćanskih denominacija predstavile su ovu zemlju i prošnje. Žene Surinama nas opominju, podsećaju ali i traže da se zamislimo nad ličnom odgovornošću u brizi za očuvanjem planete. One mole za milost jer smo često nemarni jedni prema drugima i našoj okolini i poručuju: Želimo u svakodnevnom životu više pokazivati da nam je stalo. Želimo zajedno sa svojim porodicama, zajednicama, crkvama i našom vlasti pridoneti svesti da smo svi odgovorni za očuvanje planete za buduće generacije.

Hvala ženama Surinama na ovom podsećanju i hvala svima onima koji su to molitveno podržali.

(M.A,/kmc)

FOLLOW US ON: