Homelokalne vesti“Sveti Anto, moli za nas!”

“Sveti Anto, moli za nas!”

Na samu vigiliju, veče pred proslavu “sveca celoga sveta”, 12. juna, misom uočnicom i svečanom procesijom sa kipom sv. Ante, započela je proslava patrona i zaštitnika jedne od župa grada Beograda, župe sv. Antuna Padovanskog na Crvenom Krstu. Kako je i župnik preč. fra Ilija Alandžak naglaso, procesije nije bilo duži niz godina, te je ove 2021. godine kip koji je napravljen od drveta i koji je prevashodno napravljen da se može nositi u procesiji, ponovno i upotrebljen za tu namenu.
U nastavku ukratko o samom kipu:
Mali kip sv. Ante Padovanskog iz 1935. godine, delo je ruku ljubljanskog kipara Bože Pengova; rađen je po smernicama arhitekte Jože Plečnika. Sam kip visok je 133 cm. Glava, ruke i noge kao i franjevački pas i krunica na liku sv. Ante su pozlaćeni kao i glava, ruke i noge deteta Isusa.

Svečano euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup i metropolita beogradski mons. Stanislav Hočevar uz koncelebraciju svećenika  grada Beograda.

Nadbiskup Hočevar podsetio je sve prisutne vernike na posebno mesto ali i na posebno značenje koje sv. Antun ima u samoj istoriji Crkve, kao i na značaj koji uz, sv. Franju Asiškog, ima u samom franjevačkom redu i njegovoj izgradnji.

Preuzvišeni se osvrnuo i na još jednog “franjevačkog sina” sv. Ivana Kapistrana, koji je 1456. godine pomogao u oslobađanju grada Beograda.

“Naš jezik je postao mnogo siromašniji
Vreme u kojem čovek današnjice živi, vreme tehnike, 21. vek, nadbiskup Hočevar predstavio je svim prisutnima kao vreme izazova. Vreme u kome moderna tehnologija sve više dobija na značaju poput onog “virtualnog”, gde se komunikacija sa čovekom pored svela na minimum, vreme iskušenja, vreme izazova. Upravo ovo vreme je vreme kada vernik može postati poput sv. Ivana Kapistrana 21. veka.
U vremenu moderne tehnologije, vremenu duhovnog siromaštva, čovek treba upravo moderna sredstva iskoristiti na pravi način, okrenuti ih u pravom smeru, a taj pravi smer je put koji vodi k Isusu koji svakog čoveka čeka raširenih ruku upravo kako se i ukazao sv. Anti, i kako je i prikazan u njegovom naručju, spreman da zagrli svakog čoveka. U vremenu kada sam jezik, osnovno sredstvo sporazumevanja, komunikacije gubi na značaju, pravi vernik je pozvan da jezikom ljubavi, jezikom kojim je govorio sam Isus dopre do svakog srca ali ne sam, već samo uz pomoć i zagovor velikog sveca, baš onakvog poput sv. Ante Padovanskog.

Na kraju svečanog misnog slavlja usledila je procesija sa kipom sv. Ante, tokom koje su vernici i svećenici predvođeni svojim nadpastirom molili litanije u čast sv. Anti. Procesija je završena u samom vrtu iza crkve. Župnik preč. Fra Ilija Alandžak je u obraćanju vernicima pred samu procesiju rekao da se vrt koji se nalazi iza crkve slobodno može nazvati i vrtom sv. Ante zbog medaljona koji se u njemu nalazi.

M.A.K.

FOLLOW US ON: