HomenajaveSvetski molitveni dan u franjevačkoj crkvi u Zemunu

Svetski molitveni dan u franjevačkoj crkvi u Zemunu

Svetski molitveni dan biće obeležen u petak, 2. marta, u 17.30h u franjevačkoj crkvi Sveti Ivan Krstitelj u Zemunu. Biblijske tekstove ove godine su pripremile žene Surinama.

Svetski molitveni dan

Svetski molitveni dan ima ekumenski karakter molitve i poziva sve vernike hrišćanskih denominacija na susret, zajedništvo i molitvu.

Bogoslužje je utemeljeno na biblijskim tekstovima koje svake godine osmišljavaju žene iz druge zemlje.

Tema ovogodišnje molitve je: Svako Božje stvorenje je dobro!

Žene iz države Surinam podižu svoje glasove i podsećaju nas da smo čuvari Božjeg stvorenja. Skreću pažnju na hitnu potrebu za brigom, u vremenu kada je više od 180 zemalja potpisalo Pariski sporazum o klimatskim promenama. Briga za našu planetu nije samo pitanje nacionalnih politika koje sprovode vlade, već i pitanje našeg ličnog angažovanja i načina života.

Dobrovoljni prilozi namenjeni su osnaživanju žena i drugih socijalno osetljivih grupa.

(kmc)

FOLLOW US ON: