Homeporuke i poslaniceSvjedočanstvo iz srca dječaka koji je prišao Papi

Svjedočanstvo iz srca dječaka koji je prišao Papi

Kršćanska sloboda izražava se služenjem drugima, rekao je papa Franjo na općoj audijenciji 20. oktobra, nastavljajući katehezu o Poslanici Galaćanima.

Sloboda nije slobodarski način života, živeći po vlastitim sebičnim željama i nagonima. Naprotiv, to je služenje jedni drugima, naglasio je Sveti Otac prisutnima u dvorani Pavla VI.  Nailazimo na paradoks u evanđelju: oslobođeni smo služenjem, a ne činjenjem onoga što nam se prohtije. Paradoks je to koji se objašnjava kroz ljubav, rekao je Papa.

Nema slobode bez ljubavi. Sebična sloboda u kojoj radim ono što želim, nije slobodna, zatvara se u sebe, neplodna je, poručio je Papa. Kristova ljubav koja nas je oslobodila još je uvijek je ljubav koja nas oslobađa od najgoreg ropstva – od našeg ega. Stoga, sloboda raste u ljubavi . Budite oprezni, jer nije riječ o sebičnoj ljubavi, ljubavi iz sapunice, strasti koja jednostavno traži ono što joj se sviđa, upozorio je Papa. Već je riječ o ljubavi koju vidimo u Kristu, milosrđu. Ovo je uistinu besplatna i oslobađajuća ljubav.

Slijedeći svoje nagone, čovjek u sebi osjeća veliku prazninu, jer je zloupotrijebio blago slobode kojom ima mogućnost biranja istinskog dobra za sebe i druge. Takva besciljna sloboda, bez uporišta, je prazna sloboda, sloboda „cirkusa“, nije dobra, naglasio je Papa.

U Prvoj poslanici Korinćanima, Apostol poručuje kako nam je sve dopušteno, ali nije sve od koristi. Pavao tada poziva da ne tražimo vlastiti interes, nego ono što drugima treba. Ovo je pravilo za razotkrivanje svake sebične slobode, kazao je Papa. Oni koji su u napasti svesti slobodu na vlastite prohtjeve, Pavao pred njih stavlja potrebu za ljubavlju.

Sloboda koja je vođena ljubavlju jedina je koja oslobađa druge i nas same, koja zna slušati bez nametanja, koja voli bez prisile, koja gradi, a ne razara, koja ne iskorištava druge radi vlastite udobnosti i čini dobro bez traženja vlastite dobiti. Ukratko, rekao je Papa, ako sloboda nije u službi dobra, u napasti je da postane sterilna i besplodna. S druge strane, sloboda koja je pokrenuta ljubavlju nas usmjerava siromasima, prepoznajući u njihovim licima samoga Krista.

Treba u ovom trenutku povijesti ponovno otkriti zajedničku i neindividualističku dimenziju slobode, rekao je Sveti Otac. Znamo da je jedno od najraširenijih modernih shvaćanja slobode ta da „moja sloboda završava tamo gdje tvoja počinje“. No, to je individualističko gledište, istaknuo je Papa. Oni koji su od Isusa primili dar oslobođenja ne mogu misliti kako se sloboda sastoji od toga da se drže podalje od drugih. Društvena dimenzija temeljna je za kršćane i omogućuje im da gledaju na opće dobro, a ne na privatni interes.

Pandemija nas je naučila kako trebamo jedni druge, ali nije dovoljno samo spoznati, moramo konkretno, svakoga dana birati taj put. Drugi nisu prepreka mojoj slobodi, već prilika da ju u potpunosti ostvarim. Jer naša je sloboda rođena iz Božje ljubavi, a raste u milosrđu, zaključio je Sveti Otac.

Za vrijeme audijencije dogodio je se i jedan mali, neočekivani događaj. Naime, jedno je dijete otrčalo na pozornicu te prišao Papi, koji mu je potom s ljubavlju uputio nekoliko riječi. Palo mi je na pamet ono što je Isus govorio o spontanosti i slobodi djece, kada je ovaj dječak bio slobodan približiti se i kretati kao da je u svojem domu… – dodao je te podsjetio – Isus nam kaže: ‘I vi, ako ne postanete kao djeca nećete ući u kraljevstvo nebesko’. Hrabrost za približiti se Gospodinu, biti otvoreni prema Gospodinu, ne bojati se Gospodina; zahvaljujem tom djetetu na lekciji koju je dao svima nama. I neka mu Gospodin pomogne u njegovu ograničenju, u njegovu rastu, jer je dao to svjedočanstvo koje mu je došlo iz srca – istaknuo je papa Franjo.

(IKA/KMC)

FOLLOW US ON: