HomevestiTeolog Coda: Pontifikat duhovnog obnovitelja

Teolog Coda: Pontifikat duhovnog obnovitelja

Prvih pet godina pontifikata pape Franje, čiju obljetnicu slavimo 13. marta, može se iščitati pod vidikom reforme, ne samo vatikanske kurije nego i cijele Crkve. O teološkim novostima njegova učiteljstva i o kritikama koje su ponekad upućene Papi, don Piero Coda, teolog i predstojnik sveučilišnog Instituta Sophia u Loppianu, istaknuo je da je papa Bergoglio ponovo pokrenuo Božji narod pod vidikom sinode, te stoga svi zajedno moramo izići iz svoje utvrde i otići na periferiju svijeta kako bismo navijestili radost evanđelja.

Papine riječi često mogu zbuniti katolike, jer evanđeoska je riječ kao dvosjekli mač, ide u dubine srca i uma. Jasno je da može stvoriti pomutnju i podjelu – rekao je don Piero Coda – ali, papa Franjo želi da Crkva bude više evanđeoska, siromašnija i zato želi da se prekinu, okoštali načini razmišljanja koji bi mogli spriječiti Duha Svetoga da otvori nove putove.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: