HomeduhovnostTrinaesta nedjelja kroz godinu – p. Sebastian Šujević

Trinaesta nedjelja kroz godinu – p. Sebastian Šujević

Tko vas prima, mene prima

Dvije nam se teme nude na promišljanje po Božjoj Riječi ove nedjelje: uvjeti nasljedovanja Krista – prva: odmak od sebe, križ, potpuna raspoloživost, i druga: primanje i gostoljubivost.

Slijediti Krista jest prihvatiti križ. Pavao nam u poslanici Rimljanima ne opisuje samo sakramentalni čin krštenja – gesta čina je znak i inicijacija novog stanja krsnog postojanja. Kršćanin produžuje u svakom trenutku svoga života, značenje i stvarnost krštenja u dinamici izmjene smrti i uskrsnuća. Kršćanin umire grijehu, egoizmu, grješnim pobudama, ma starom čovjeku svakoga trenutka, kako bi nanovo ustajao na novi život ljubavi i milosti, život Duha, život novog čovjeka. U temelju kršćanskog života je ta napetost, sukob između onog ‘Da’ zahtjevima milosti, gorljivim poticajima Duha Svetoga, i onog ‘Ne’ zavođenjima tjelesnih požuda, teretu egoizma, lijenosti i napasti Zloga.

To je sve križ

Uzeti križ, boriti se, odricati, izgubiti vlastiti život sinonimi su umiranju grijehu i otvaranju pozivima milosti. To je kršćanstvo koje živi uskrsni stil, Isusov stil življenja. A to nije neka mekana lakoća ili bijeg od trpljenja. Sjaju Uskrsnog jutra uvijek prethodi tama Velikog petka… Isusov put – Uski put. Tim, i samo tim putem, stiže se u život, pronalazi se život, pridobiva se život, grabi se život.

Kao što je prihvaćanje križa bitni uvjet nasljedovanja Krista, tako je i prihvaćanje drugih (bili oni apostoli, ili siromašni i maleni) s velikodušnom gostoljubivošću znak vjernosti novoj zapovijedi ljubavi. Prihvatiti podrazumijeva i odricanje, raspoloživost, besplatnost, jer u gostu, u strancu, a posebno u siromašnome kršćanin vidi Božanskog stranca koji nema na raspolaganju ni kamen na koji bi glavu naslonio (Mt 8, 20). U gladnome, u žednome, u hodočasniku, u ogoljenome, u bolesniku, u zatvoreniku… uvijek je Isus koji kuca na vrata kršćanina i pita za gostoljubivost i pomoć (M 25, 35-35).

Prihvaćanje i slušanje traže naš angažman i u drugim prilikama: u pažnji prema drugom, u sposobnosti razgovaranja, u naporu da razumijem drugog i njegove razloge i načine postupanja. Stav je to, unutarnji stav, koji pristupa drugome bez predrasude, nepovjerenja i sumnjičavosti, i pristupa s pažnjom i ljubavi ne gaseći Duha.

Nadalje, kaže se da je i gostoprimstvo ili gostoljubivost jedna od mjera kršćanstva. Za naše stare gostoljubivost je bila sveta. I danas kod siromašnijih naroda gost je primljen i poštivan u spontanosti i ljudskosti. Siromašni se pomažu i rado dijele i ono malo što imaju. A u bogatijih, posebno na zapadu, gostoljubivost je uvjetovana interesom, poput ekonomije – izvor zarade. Turist je primljen jer donosi zaradu i stoga predstavlja bogatstvo.

Pavao tu napetost u sebi izražava riječima: “Jao meni ako ne naviještam Evanđelje!” (1Kor 9,16). On nas šalje, Isus Krist, njegova ljubav nas nosi. Naviještati nam je životom da je Isus Krist Sin Boga živoga. On je Učitelj, on je Spasitelj. On se rodio, umro i uskrsnuo za nas. On je onaj koji nas poznaje i ljubi. On je suputnik i prijatelj našega života. On je čovjek boli i nade. Mi ne bismo nikad trebali prestati pričati o Njemu. On je Svjetlo, On je Istina, odnosno On je “put, istina i život” (Iv 14,6). On je kruh, izvor vode žive za našu glad i žeđ, On je Pastir, naš vođa, On koji je bio malen, siromašan, ponižen, radnik i strpljiv u trpljenju.

Za nas je On govorio, činio čudesa, utemeljio novo Kraljevstvo, Kraljevstvo gdje su siromašni blaženi, gdje je mir načelo suživota, gdje čisti srcem i uplakani bivaju uzvišeni i utješeni, gdje grješnicima može biti oprošteno.

Isus Krist – ne samo da ga znamo, mi smo njegovi – On je Kralj novoga svijeta, On je ključ našega života.

Isus Krist! Urežimo si u srca i pameti – to je naš trajni navještaj, glas koji mi čuvamo, baštinimo i pronosimo svugdje.

On je smisao svakog križa, skriven u bližnjem, smisao prihvaćanja čovjeka i gostoljubivosti prema svakome. Naša radost, dar i snaga. Zazivajmo to ime srcem.

(rv/kmc)

FOLLOW US ON: